top of page

Nafakanın Artırılması Mümkün müdür?

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 176. maddesine göre tarafların mali durumlarının değişmesi ve hakkaniyetin getirdiği hallerde nafakanın artırılmasına karar verilebilir. Bunun için nafaka alacaklısı tarafından nafaka artırım davası açılması gerekir.


Nafaka Artırım Davası Nedir?

Nafaka artırım davası, nafaka alacaklısının ekonomik koşulların ya da nafaka alacaklısının ihtiyaçlarının değişmesi, artması nedeniyle ödenen nafaka miktarının yeterli olmayacağı nedeniyle açılan bir davadır.


Nafakanın Artırılması Davasında Taraflar Kimlerdir?

Nafakanın azaltılması davasında davacı taraf nafakayı alan kişi, davalı taraf ise nafakayı ödeyen kişidir.


Nafakanın Artırılması Davası Her Türlü Nafaka İçin Açılabilir mi?

Boşanma davasında iştirak ve yoksulluk nafakasına hükmedilir. İştirak nafakası çocuklar için, yoksulluk nafakası ise boşanan eş için ödenen nafakadır. Ayrıca boşanma davası devam ederken hem çocuk hem de eş için tedbir nafakasına hükmedilebilir. Başka bir nafaka türü de birinci dereceden yakın akrabaların birbirinden talep edebilecekleri yardım nafakasıdır.

Nafaka artırım davası her 3 nafaka için de açılabilir. Bütün bu nafaka türlerinde nafakanın artırılması davasının şartları aynıdır. Önemli olan husus, nafaka alacaklısının mevcut nafaka miktarının artık gereken masrafları karşılamadığını ispat etmesinin gerekmesidir. Örneğin çocuk büyüdükçe farklı ihtiyaçları doğar. Çocuğun okul masrafları ve sağlık giderleri artabilir. Böyle bir durumda nafaka alacaklısı, giderlerin arttığını ispat etmek koşulu ile iştirak nafakasının artırılmasını dava yoluyla talep edebilir.

Aynı şekilde hastalığı nedeniyle çalışamayıp yardım nafakasıyla geçinen kişi, hastalık oranının artması ve tedavi giderlerinin artması nedeniyle nafakanın artırılmasını dava yoluyla talep edebilir.

Ayrıca nafaka borçlusunun ekonomik gücünün artması durumunda da nafakanın artırılmasına hükmedilebilir.


Enflasyon Nedeniyle Nafaka Arttırılabilir mi?

Enflasyonun çok yüksek olması ve nafaka miktarının enflasyon karşısında erimesi nedeniyle yoksulluk nafakası alan boşanmış eş, nafakanın artırılmasını dava yoluyla talep edebilir.


Boşanma Davası Devam Ederken Ödenen Nafakayı Miktarı Nasıl Düşürülür?

Boşanma davası süresince hükmedilen nafakanın artırılması için dava sürerken talepte bulunmak yeterlidir. Mahkeme bir ara karar ile talebi değerlendirir ve şartlar mevcutsa nafakanın artırılmasına karar verir. Fakat boşanma davası ile hükmedilen yoksulluk, iştirak ve yardım nafakası için ayrı bir dava açmak gerekir.


Nafakanın Artırılması Davası Hangi Mahkemede Açılır?

Nafakanın artırılması davası, nafaka borçlusunun ikamet ettiği yerdeki Aile Mahkemesinde açılır. Aile Mahkemesinin olmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açılır.


Nafakanın Artırılması Davası Bir Süreye Tabi midir?

Nafakanın artırılması davası herhangi bir süreye tabi değildir. Koşulların değişmiş, verilen nafakanın artık nafakayı alan kişinin ihtiyaçlarını karşılamıyor olması yeterlidir.


Davayı Açan Nafaka Alacaklısı, Nafakanın Artırılması Davasında Ne Gibi Deliller Sunulabilir?

Nafakanın artırılması davasında; örneğin çocuğun okul, servis masraflarını belgeleyen faturalar ya da sağlık giderlerinin arttığını gösteren belgeler ya da enflasyon karşısında ödenen nafaka miktarının çok düşük kaldığını ispat edecek belgeler sunulabilir. Ayrıca nafakanın artırılması davasında tanık deliline de dayanılabilir. Mahkeme, tarafların ekonomik durumunu araştırdıktan sonra sunulan tüm delilleri değerlendirip nafakanın artırılıp artırılmayacağına karar verir. Her yıl nafaka miktarının ne kadar yükseltileceğine de mahkeme karar verecektir. Genelde TÜİK’in Üfe-Tüfe oranlarına göre artış oranı belirlenir.

40 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Kommentare


bottom of page