top of page

Ölüm İzni Kaç Gündür?

Güncelleme tarihi: 13 Tem 2023

Ölüm izni, devlet memurlarına veya işçilere yakınlarının ölmesi nedeni ile verilen mazeret iznidir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu madde 104 devlet memurlarının ölüm izinlerini düzenlemektedir. Aynı şekilde 4857 sayılı İş Kanunu ek madde 2 de işçilerin ölüm izinlerini hüküm altına almaktadır. Dolayısıyla çalışanlara yakınlarının cenazesi için verilen ölüm izni kamu kurumlarında ve özel sektörde önem arz etmektedir.


Ölüm İzni Nedir?

Ölüm izni, ücret karşılığında çalışan kişilere yakınlarının vefat etmesi sebebi ile çalıştığı kurumdan verilen mazeret iznidir. Söz konusu izin ücretli bir izin türüdür. Cenaze izni olarak da bilinmektedir. Diğer bir ifade ile verilen bu izin için çalışanlar ücretlerinde herhangi bir kesinti olmadan izinlerini kullanmaktadır.

Ölüm izni, hem devlet memurlarına hem sözleşmeli personellere hem de işçilere verilen bir mazeret iznidir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu madde 104’e göre devlet memurlarına verilecek ölüm izni 7 gündür. 4857 sayılı İş Kanunu ek madde 2 uyarınca işçilere verilecek ölüm izni 3 gündür. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Madde 9 gereği sözleşmeli personellere verilecek ölüm izni 7 gündür. Türk Silahlı Kuvvetleri çalışanlarına verilecek ölüm izni ise 10 gündür.


Ölüm İzni Kimlere Verilir?

Ölüm izninin kimlere verileceği hususunu devlet memurları ve işçiler için ayrı ayrı inceleyeceğiz. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu madde 104’e göre devlet memurunun eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü durumunda yedi gün izin verilmektedir. Ancak bu izin için devlet memurunun ölüm iznini talep etmesi şarttır. Ayrıca devlet memuru yakınına ait ölüm raporunu kurumuna ibraz etmelidir.

4857 sayılı İş Kanunu ek madde 2 ise işçilerin ölüm izinlerini belirlemektedir. Buna göre işçinin ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü durumunda üç izin verilmektedir. İşçiler için devlet memurlarından farklı olarak eşinin yakınları için ölüm izni yer almamaktadır. Bu nedenle işçiler eşinin yakınlarının ölmesi halinde ölüm izni verilmediğinden yıllık izin haklarından izin kullanma imkanları bulunmaktadır.


Cenaze İzni Kaç Gündür?

Çalışanlara verilen cenaze izni çalışanların niteliğine göre değişkenlik arz etmektedir. Vefat izni kaç gün sorusu da toplumda sık sorulan sorulardan bir tanesidir. Buna göre devlet memurlarının cenaze izin süresi Devlet Memurları Kanunu madde 104’te belirlenmektedir. Buna göre devlet memurlarının cenaze izin süresi 7 gündür. Sözleşmeli personelin cenaze izin süresi ise Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Madde 9’da yer almaktadır. Söz konusu maddeye göre sözleşmeli personelin cenaze izin süresi 7 gündür. İşçilere verilecek cenaze izin süresi ise İş Kanunu ek madde 2’de hüküm altına alınmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri çalışanları için cenaze izin süresi ise 10 güne kadardır. Böylece Ölüm İzni Kaç Gündür sorusunu ayrıntılı bir şekilde cevaplamış olduk.


Memurlar İçin Ölüm İzni

Memurlar için ölüm izni 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu madde 104’te düzenlenmektedir. Bu hükme göre memura cenaze izni 7 gün olacaktır. Devlet memurlarının eşi, çocuğu, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşi ölürse yedi gün ölüm izni alacaktır. Devlet memurlarının söz konusu cenaze izni alabilmesi için kurumundan bu yönde talepte bulunması gerekmektedir. Ayrıca devlet memurları, ölen yakınlarına ait ölüm raporlarını bağlı oldukları kurumlarına sunmalıdır.

Sözleşmeli Personel için Ölüm İzni Kaç Gündür? Bununla beraber, sözleşme personeller de yakınlarının ölümü için cenaze izni kullanma hakları bulunmaktadır. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Madde 9’da ise sözleşmeli personel için ölüm izin haklarını tayin etmektedir. Buna göre sözleşme personel isteği üzerine çocuğu, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşi ölürse yedi gün ölüm izni alacaktır. Aynı şekilde sözleşmeli personeller de ölen yakınlarına ait ölüm raporlarını kurumlarına ibraz etmelidir.


Özel Sektörde Ölüm İzni

Özel sektör ölüm izni kaç gün sorusunun cevabı için 4857 sayılı İş Kanununu incelememiz gerekmektedir. Zira özel sektörde çalışan kişiler hukuken işçi kabul edildikleri için işçi hak ve yükümlülükleri için İş Kanunu’nun uygulanması gerekmektedir. İş Kanunu ek madde 2’ye göre işçiye anne veya babasının, eşinin, kardeşinin veya çocuğunun ölümü durumunda üç gün ölüm izni alacaktır. İşçi ölüm izni sırasında mali hakların tamamını alacaktır. Çünkü ölüm izni sırasında işçi ücretli izinde kabul edilmektedir. Ayrıca ölüm izni işçinin yıllık izin süresinde azalmaya neden olmayacaktır.


Birinci Derece Akraba İçin Ölüm İzni

Birinci derece akraba tanımı Türk Medeni Kanunu madde 17’de belirlenmektedir. Buna göre birinci derece akrabalar çocuklar, anne ve babadır. Bu durumda hem İşçilere hem de devlet memurlarının birinci derece akrabalarının ölümü halinde ölüm izni verilmektedir. Peki 1. derece ölüm izni kaç gündür? Birinci derece akraba İçin Ölüm İzni devlet memurları ve sözleşmeli personeller için 7 gündür. İşçiler için birinci derece akraba için ölüm izni ise 3 gündür. Söz konusu izin ücretli izin olup işçinin yıllık izin süresinden düşmeyecektir.

Ayrıca Medeni Hukuka göre eşin anne, babası da birinci derece akraba olarak kabul edilmektedir. Devlet memurları için memurun eşinin anne ve babasının ölümü halinde devlet memuru 7 gün ölüm izni alacaktır. Fakat işçinin eşinin anne ve babasının ölümü halinde işçi ölüm izni alamayacaktır.


İkinci Derece Akraba İçin Ölüm İzni

Türk Medeni Kanunu madde 17’ye göre ikinci derece akrabalar dede, nine, torun ve kardeşlerden oluşmaktadır. İkinci derece akraba için ölüm izni konusu çalışanın niteliğine göre değişmektedir. Buna göre devlet memurları için dede, nine ve torun için ölüm izni almamaktadır. Ancak devlet memurunun kardeşinin ölümü halinde devlet memuru 7 gün ölüm izni alacaktır. İşçiler için ise dede, nine ve torun için ölüm izni verilmemektedir. Fakat işçinin kardeşinin ölümü halinde işçi 3 gün ölüm izni alacaktır.

Bununla beraber Medeni Hukuka göre eşin kardeşi de ikinci derece akrabadır. Devlet memurları için memurun eşinin kardeşinin ölümü durumunda devlet memuru 7 gün ölüm izni alacaktır. Fakat işçinin eşinin kardeşinin ölümü halinde işçi ölüm izni alamayacaktır.


Hafta Sonu Ölüm İzni

Devlet Memurları Kanunu ve İş Kanunu hükümleri uyarınca ölüm izni çalışanın yakınının ölüm tarihi itibari ile başlayacaktır. Çalışanlara verilen ölüm izni kanunlarda belirtilen süre sonunda sona erecektir. Kanunda “iş günü” yerine “gün” ifadesi geçtiği için hafta sonu cenaze izni devam edecektir. Aynı şekilde ölüm gününün hafta sonu olması halinde de ölüm izni hafta sonu başlayacaktır. Hafta sonu ölüm izni konusundaki bu hükümler tüm çalışanlar için geçerlidir. Sonuç olarak tüm çalışanlar için ölüm izni hafta sonuna denk gelirse ölüm izni işlemeye devam edecektir.


Ölüm izni ve İş Hukuku ile ilgili sorularını uzman iş hukuku avukatı ile görüşmek için aşağıdaki bölümden online avukat görüşme randevusu oluşturabilirsiniz.


İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Komentáře


bottom of page