top of page

Resmi Evrakta Sahtecilik Suçu Nedir?

Güncelleme tarihi: 11 Oca 2023

Resmi evrakta sahtecilik suçu TCK Madde 204 kapsamında düzenlenmiştir. Resmi evrakta sahtecilik kasten işlenebilen suçlardan olup, üç farklı şekilde işlenebilir:

· Bir resmi belgeyi sahte olarak düzenlemek

· Gerçek bir resmi belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştirmek

· Sahte resmi belgeyi kullanmak

Yukarıda belirtilen üç seçimlik hareketinden herhangi birinin işlenmesi resmi evrakta sahtecilik suçunu oluşturmaktadır.


Resmi Evrakta Sahtecilik Suçu'nun Cezası Nedir?

TCK Madde 204/1’e göre; resmi evrakta sahtecilik suçunu işleyen kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Eğer suçu, görevi gereği düzenlemeye yetkili olan bir kamu görevlisi işlerse TCK Madde 204/2’ye göre üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.


Resmi Evrakta Sahtecilik Suçu'nun Zamanaşımı Süresi Nedir?

TCK Madde 66/1-e; “Beş yıldan fazla olmamak üzere hapis veya adli para cezasını gerektiren suçlarda sekiz yıl” şeklinde düzenlenmiştir. Resmi evrakta sahtecilik suçunun azami ceza süresi 5 yıl olduğu için, işbu suçun dava zamanaşımı süresi 8 yıldır. Dava zamanaşımını kesen hallerin söz konusu olması halinde, dava zamanaşımı süresi TCK Madde 67/4’te; “Bu süre en fazla yarısı kadar uzar.” şeklinde düzenlendiği için, resmi evrakta sahtecilik suçunun dava zamanaşımı süresi en fazla 12 yıldır.

Eğer suçu, görevi gereği düzenlemeye yetkili olan bir kamu görevlisi işlerse TCK Madde 204/2’ye göre üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı için, TCK Madde 66/1-d’ye göre “Beş yıldan fazla ve yirmi yıldan az hapis cezasını gerektiren suçlarda onbeş yıl” anlaşıldığı üzere dava zamanaşımı 15 yıl olacaktır. TCK Madde 67/4’te; “Bu süre en fazla yarısı kadar uzar.” şeklinde düzenlendiği için, resmi evrakta sahtecilik suçunu görevi gereği düzenlemeye yetkili olan bir kamu görevlisi işlerse dava zamanaşımı süresi en fazla 22.5 yıl olacaktır.


Resmi Evrakta Başkasının Yerine İmza Atmanın Cezası Nedir?

Resmi bir evrakta başkasının yerine imza atmak, TCK Madde 204/1’de düzenlenen: “Bir resmi belgeyi sahte olarak düzenleyen” ibresindeki suçu oluşturmaktadır. Bir başkasının yerine resmi evrağın imzalanması, resmi belgenin sahte olarak düzenlendiğinin delilidir. Bu kapsamda fail, TCK Madde 204/1’e göre iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.


Resmi Evrakta Sahtecilik Suçu'nun Cezası Para Cezasına Çevirilebilir mi?

TCK Madde 49/2’ye göre; “Hükmedilen bir yıl veya daha az süreli hapis cezası, kısa süreli hapis cezasıdır.”

TCK Madde 50/1-a’ya göre kısa süreli hapis cezaları adli para cezasına çevrilebilir. Resmi evrakta sahtecilik suçunun asgari cezası 2 yıl olduğu için, işbu suç kapsamındaki cezalar adli para cezasına çevrilememektedir.


Başkasının Adına Senet Düzenlemenin Cezası Nedir?

TCK Madde 210/1’e göre: “Özel belgede sahtecilik suçunun konusunun, emre veya hamile yazılı kambiyo senedi, emtiayı temsil eden belge, hisse senedi, tahvil veya vasiyetname olması halinde, resmi belgede sahtecilik suçuna ilişkin hükümler uygulanır.” Maddede sayılan; emre veya hamile yazılı kambiyo senedi, emtiayı temsil eden belge, hisse senedi, tahvil veya vasiyetname özel belgede sahtecilik suçunun kapsamında olması gerekirken, özel bir kanuni düzenleme ile resmi evrakta sahtecilik suçunun konusu haline gelmiştir. Anlaşılacağı üzere başkasının adına senet düzenlemenin cezası TCK Madde 204/1’de belirtildiği üzere iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasıdır. Eğer suçu, görevi gereği düzenlemeye yetkili olan bir kamu görevlisi işlerse TCK Madde 204/2’ye göre üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.


Sahte Diploma Düzenlemenin Cezası Nedir?

Türk hukuk sisteminde sahte diplomaya ilişkin özel bir düzenleme bulunmamaktadır. Resmi ve özel belge arasındaki fark; yetkili resmi kurumlar tarafından düzenlenen belgeler resmi belgelerdir. Herkes tarafından düzenlenebilen belgeler ise özel belgeler olarak nitelendirilmektedir. Sahte diploma düzenleyen fail, TCK Madde 204/1 ve TCK Madde 158/1 (Nitelikli dolandırıcılık) kapsamında suç işlemektedir. TCK Madde 204/1 : “Bir resmi belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmi belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmi belgeyi kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” Anlaşılacağı üzere sahte diploma düzenlemenin cezası iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasıdır. Suçu kamu görevlisi işlerse TCK Madde 204/2’ye üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.


Sahte Çek Düzenlemenin Cezası Nedir?

Çek; 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununda poliçe, bonodan veya emre yazılı senet ile birlikte bir kambiyo senedi türüdür. TCK Madde 210/1: “Özel belgede sahtecilik suçunun konusunun, emre veya hamile yazılı kambiyo senedi, emtiayı temsil eden belge, hisse senedi, tahvil veya vasiyetname olması halinde, resmi belgede sahtecilik suçuna ilişkin hükümler uygulanır.” şeklindedir. Anlaşılacağı üzere çek, bir kambiyo senedi türü olduğu için ve TCK Madde 210/1’e göre kambiyo senedinin sahte olarak düzenlenmesi hallerinde, resmi belgede sahtecilik suçuna ilişkin hükümler uygulanacaktır. Sahte çek düzenlemenin, TCK Madde 204/1’e göre iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası vardır.


Sahte Ehliyet Düzenlemenin Cezası Nedir?

Ehliyet, sadece resmi kurumların düzenleyebildiği bir evrak olduğu için, resmi belge olarak nitelendirilmektedir. Sahte ehliyet düzenleyen birisi, TCK Madde 204/1 kapsamında, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Eğer sahte ehliyet düzenleyen ilgili kurumdaki kamu görevlisi ise TCK Madde 204/2’ye göre, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.


Sahte İmza Atmanın Cezası Nedir?

Eğer sahte imza atılan evrak resmi belge ise;

TCK Madde 204/1 kapsamında, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Suçu işleyen kamu görevlisi ise 204/2’ye göre üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Eğer sahte imza atılan evrak özel belge ise;

TCK Madde 207/1 kapsamına giren bir suç olup, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.


Aşağıdaki bölümden online avukat görüşme randevusu oluşturarak konu ile ilgili sorularınızı yöneltebilirsiniz.5.857 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Comentarios


bottom of page