top of page

Ruhsatlı Maden Sahanıza Denetim Sonrasında İdari Para Cezası mı Kesildi? Korkmayın...

Güncelleme tarihi: 26 Eki 2022

Maden işletme ruhsatlı sahanızda sahip olduğunuz işletme izni çerçevesinde faaliyet göstermektesiniz. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (“MAPEG”) yetkilileri faaliyet gösterdiğiniz sahada heyet olarak inceleme ve denetim yapacaklarını söylediler ve sizden denetime esas teşkil ettiği iddia edilen birtakım belgeleri istediler ve sizin elinizde o belgeler yoktu ya da bulamadınız yetkililer tarafından da denetime ilişkin tutanak tutuldu. Sonrasında, ''denetime mesnet teşkil eden bu belgeler ibraz edilmediği'' gerekçesiyle MAPEG tarafından Maden Yönetmeliği’ni ve Maden Kanunu’nun maddeleri dayanak gösterilerek İdari Para Cezası işlemi uygulandı. Peki şimdi ne yapacaksınız? Tabi ki hemen dava açacaksınız.


RUHSATLI MADEN SAHANIZA DENETİM SONRASINDA İDARİ PARA CEZASI MI KESİLDİ? KORKMAYIN…

Maden işletme ruhsatlı sahanızda sahip olduğunuz işletme izni çerçevesinde faaliyet göstermektesiniz. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (“MAPEG”) yetkilileri faaliyet gösterdiğiniz sahada heyet olarak inceleme ve denetim yapacaklarını söylediler ve sizden denetime esas teşkil ettiği iddia edilen birtakım belgeleri istediler ve sizin elinizde o belgeler yoktu ya da bulamadınız yetkililer tarafından da denetime ilişkin tutanak tutuldu. Sonrasında, ''denetime mesnet teşkil eden bu belgeler ibraz edilmediği'' gerekçesiyle MAPEG tarafından Maden Yönetmeliği’ni ve Maden Kanunu’nun maddeleri dayanak gösterilerek İdari Para Cezası işlemi uygulandı. Peki şimdi ne yapacaksınız? Tabi ki hemen dava açacaksınız.


Öncelikle size tebliğ edilen idari para cezasına dayanak olarak Maden Yönetmeliğinin 76. maddesinin 4. fıkrasındaki hükme aykırı hareket edilmesi gösterilmiştir. Anılan hükme göre, ''İnceleme ve denetimlerde ruhsat sahibi Genel Müdürlüğe verdiği teknik ve mali belgelerin hazırlanmasına esas olan bütün belgelerin asıllarını, yapılmış hesapları talep halinde heyet üyelerine göstermek zorundadır.'' fakat bu yükümlülüğe aykırı davranmanız bu idari para cezasını doğrudan meşru hale getirmeyecektir. Zira, İdari Yaptırım Kararları için genel kanun teşkil eden Kabahatler Kanunu’nda yer alan hükme göre, tarafınıza tebliğ edilen idari para cezası işleminde, idari para cezasını gerektiren fiiller tek tek açıklanmalı ve fiilin işlendiğini ispata yarayacak bütün deliller gösterilmelidir. Örneğin olay sırasında tutulan tutanak tarafınıza tebliğ edilmemiş ya da denetim sırasında verilmemişse dahası tutulan tutanakta bu konu hakkında herhangi bir ifade yer almıyorsa denetime esas teşkil eden bu belgelerin sizden istendiğini ve sizin ibraz etmediğinizi kanıtlamak mümkün olmayacaktır. Sonuç olarak hangi sebep ve gerekçeyle tanzim edildiği anlaşılmayan idari para cezası işleminin sebep unsuru sakat olacağından işlemin iptali mümkün hale gelecektir.


Ayrıca diğer bir önemli husus olarak, denetime esas teşkil eden belgeler istenmiş ve siz ibraz etmemiş olsanız bile MAPEG’in doğrudan idari para cezası uygulaması yine mümkün değildir. Zira Maden Yönetmeliği’nin atıf yapması sebebiyle bu durumda Maden Kanunu’nun 10.maddesinin 4. fıkrasına göre işlem yapılacaktır. Anılan hükümde ise idari para cezası uygulanmadan önce noksanlıkların giderilmesi için MAPEG tarafından ceza uygulanan ilgili kişinin uyarılması ve düzeltme için iki aylık süre verilmesi gerektiği düzenlenmektedir. Yani sizden istenen belgeleri vermemeniz halinde size 2 aylık bir süre tanınmalı ardından siz bu noksanı gidermemişseniz yani belgeleri ibraz etmemişseniz idari para cezası uygulanmalıdır. Bu kurala riayet edilmeden idari para cezası işlemi uygulanması halinde ise tanzim edilen idari işlemin usul/şekil unsuru sakat olacağından işleminin iptal edileceği açıktır.


Davanın nerede ve kaç gün içinde açılacağı sorusunun cevabına gelecek olursak, Maden Kanunu’nda, 2019 yılında yapılan köklü değişiklikle idari para cezalarının iptali için açılacak davalar idari yargının görev alanına girmiştir. Ayrıca aynı değişiklikle İdari para cezalarına karşı tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde dava açılması gerektiği de ifade edilmiştir.


Bu bilgiler ışığında MAPEG tarafından uygulanan idari para cezalarının iptali için konunun uzmanlık gerektirdiğini ve uygulanan ceza miktarlarının fazla olduğunu da gözeterek bu konuda uzman ekibimizden hukuki destek alabilirsiniz.


Detaylı bilgi almak için, online avukat danışma hizmeti kapsamında yazının sahibi uzman avukatımıza aşağıda bulunan buton aracılığıyla sorunuzu sorabilirsiniz.
5 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

留言


bottom of page