top of page

SEGBİS Nedir?

SEGBİS Nedir

Ses ve görüntü bilişim sistemi yani SEGBİS 5271 sayılı Ceza Kanunu’na getirilmiş yeniliklerdendir. Merak edilen Segbis nedir sorusuna kısaca bazı ceza muhakemesi işlemlerinin uzaktan yapılması olarak cevap verilebilir. 


Ceza Hukuku ile ilgili sorularınızı Uzman İş Hukuku Avukutamızla birebir görüşebilirsiniz. Uzman Avukatımızla telefonla görüşmesi oluşturmak için tıklayın.
UYAP vasıtasıyla gerçekleştirilen segbis birçok işlemin kişilerin mahkemeye gelmeden gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. Bu sayede teknik cihazlar kullanarak sorgu, tanık dinlenmesi gibi işlemler daha hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir. Gerçekleştirilen işlemler aynı zamanda kayıt altına alınmakta ve saklanmaktadır. Ceza yargılamasını kolaylaştırdığından dolayı temel ilkelere aykırı olmayacak şekilde bazı durumlarda segbis yöntemine başvurulmaktadır.


Duruşmaya Başka Şehirden Katılmak Mümkün Müdür?

Ceza Muhakemesinde Ses ve Görüntü Bilişim Sisteminin Kullanılması Hakkında Yönetmelik hazırlanarak segbis uygulanma esasları düzenlenmiştir. İlgili yönetmelikte hangi durumlarda hangi kişilerin segbis yoluna nasıl başvuracağı belirtilmiştir.  Duruşmanın yapılacağı yerden farklı bir yerde olanlar duruşmaya görüntülü olarak katılıp katılamayacağını merak etmektedir. Yargılamanın daha seri ve kolaylıkla gerçekleşmesi için farklı yargı çevresinde bulunanlara segbisten yararlanma imkânı tanınmıştır. Dolayısıyla duruşmaya başka şehirden katılmak gibi bir talebiniz varsa segbis kullanarak duruşmaya başka şehirden katılmanız mümkündür. Bunun için kişinin dilekçe ile segbis talebinde bulunması ve mazeretini sunması gerekir. Örneğin sanık duruşmanın yapılacağı sırada farklı bir yargı çevresinde olabilir. Duruşmaya katılabilmesi için mahkemeye gelmesinin zor olduğunu düşünen sanık mazeretlerini mahkemeye sunarak duruşmaya segbis ile katılma talebinde bulunabilir. Şayet sanığın mazereti mahkemece kabul edilirse başka şehirden ses ve görüntü sistemiyle duruşmaya katılabilir.


Görüntülü Mahkeme Nedir?


SEGBİS Nedir?

Mahkeme huzurundan gerçekleşecek işlemlere katılma olanağı olmayanların mazeretleri kabul edildiği takdirde segbis kullanılabilmektedir. Görüntülü mahkeme nedir sorusunun cevabı da segbis nedir sorusunun cevabı ile benzerdir. Sanığın sorgusunun mahkemede yapılması, tanığın mahkeme huzurunda dinlenmesi gereklidir. Ancak mazeretlerinin haklılığı nedeniyle fiziki olarak mahkemeye gelemeyen sanık, mağdur veya tanıkların görüntülü olarak mahkemede bulunmaları sağlanmaktadır. Bu sayede duruşma görüntülü olarak çevrimiçi şekilde yapılmakta ve ilgili kişilerin beyanları görüntülü ortamlarda kayda alınıp saklanmaktadır.  İstinabeden farklı olarak segbis yetkili ve görevli mahkemeye erişim sağlayarak işlemlerin esas mahkemede görüntülü olarak yapılmasını sağlamaktadır.


Segbis İle Kimlerin İfadesi Alınır?

Segbis ile kimlerin ifadesinin alınacağı ilgili yönetmelikte ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Buna göre aşağıdaki kişilerin talebin kabul edilmesi halinde segbis ile dinlenme olanakları bulunmaktadır:

  • Mazeretleri nedeniyle mahkeme huzurunda bulunamayanlar

  • Teknik altyapısı bulunan ceza infaz kurumunda bulunanlar

  • Tedavi kurumlarında bulunanlar

  • Duruşmaya başka ilden katılma dilekçesi ile yargı çevresi dışında bulunanlar

  • Yakalama halinde yakalanan kişi derhal yetkili hâkim önüne çıkartılamıyorsa

  • Kimliği saklı tutulan tanıklar

Ayrıca uluslararası karşılıklı adli yardım işlemlerinde de Segbis kullanılabileceği yönetmelikte ifade edilmiştir.


Segbis İle Kimlerin İfadesi Alınmaz?

Muhakeme işlemlerinin birçoğunun mahkeme ve hâkim önünde yapılması gereklidir.  Sanığın sorgusunun yapılması için duruşmada olması bazı istisnalar hariç zorunludur. Bu zorunluluk yüzyüzelik ve doğrudan doğruyalık ilkelerinin bir görünümüdür. Sanığın sorgusunun yapılabilmesi için mahkemeye gelmesi bazı hallerde onun için oldukça zor olabilmektedir. Hastanede tedavi görmekte olan sanık için durum böyledir. Sanığın duruşmaya getirilebilmesi için kanun segbis yöntemine başvurma imkânı getirmiştir. Hem bir hak hem de bir yükümlülük olan duruşmada hazır bulunma görüntülü olarak sağlanmaktadır. Segbis nedir sorusuna sınırlı hallerde görüntülü ve sesli olarak muhakeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi diye cevap verdiğimizden dolayı her durumda keyfi olarak segbis yoluna başvurmak mümkün değildir. Bu sebeple kanun ve yönetmelikte segbis ile dinlenebilecek kişiler dışında kalanların segbis ile ifadesi alınamaz.  Örneğin tanık olarak dinlenecek kişinin mahkemeye başka ilden katılabilir miyim sorusuna yargı çevresi dışında bulunması halinde olumlu yanıt verilebilir. Ancak aynı yargı çevresinde bulunan ve mazereti de kabul edilmeyen tanığın segbis ile ifadesi alınması mümkün değildir. Bu kişilerin ifadesi direkt mahkeme huzurunda alınmalıdır.


Segbis Kapsamında Yapılabilen İşlemler Nelerdir?

Ceza muhakemesi işlemlerinin gecikmesinin çoğu durumda telafi edilemez sonuçlar doğurması muhtemeldir. Sanığın zamanında sorgusunun yapılaması, mağdurun ve tanıkların zamanında dinlenmesi sağlıklı bir yargılama yapılabilmesi için son derece önemlidir. Bu nedenle işlemlerin kolay bir şekilde vakit kaybedilmeden yapılabilmesi için segbis yöntemi uygulamaya konulmuştur. Segbis sayesinde dinlenilmesi gereken kişiler uzaktan görüntülü ve sesli olarak mahkeme nezdinde dinlenmektedir. Genel olarak segbis kapsamında yapılabilen işlemler ifade alma, sorgu yapılması ve tanık dinlenmesidir. Görüntülü olarak mahkemede duruşmaya katılma imkânı sağlayan segbis dava açma işleminin ardından talep dilekçesi ile talep edilmektedir.  Böylece talebi kabul edilen tanığın ifadeleri görüntülü ve sesli olarak alınabilir, sanığın sorgusu segbis aracılığıyla yapılabilir.

Mahkemeye fiziken gidilemediği durumlarda segbis yoluna başvurmak yargılamayı hızlandıracak yöntemlerden biridir. Segbis vasıtasıyla yazımızda da bahsettiğimiz üzere pek çok işlem gerçekleştirilmektedir. Fiziki olarak yapılan yargılamalarda olduğu gibi segbis vasıtasıyla yapılan yargılamalarda da temel ilkelere ve yasal düzenlemelerde belirtilen usul ve esaslara uyulması gerekir. Teknik ve hukuki bilgi gerektiren segbis nedir ile ilgili daha detaylı bilgi almak için uzman avukatlarımızla iletişime geçebilirsiniz.10 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page