top of page

SİGORTA PRİMLERİNİN EKSİK YATIRILMASI HALİNDE İŞÇİNİN HAKLI NEDENLE FESHİ

Güncelleme tarihi: 26 Eki 2022

SİGORTA PRİMLERİNİN EKSİK YATIRILMASI HALİNDE İŞÇİNİN HAKLI NEDENLE FESHİ

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun’unu ve 4857 Sayılı İş Kanun'u uyarınca; işveren işçilerini sigortalı şekilde çalıştırmalı ve sigorta primlerini, çalışanlarının gerçek ücretleri üzerinden, Sosyal Güvenlik Kurumu'na yatırmalıdır. Bu primleri yatırma yükümlülüğü işverene aittir. Ancak uygulamada bu primlerin asgari ücretten yatırılarak işverenin bir kısım ödemeleri işçiye elden yaptığı görülür. İşini kaybetmek istemeyen işçi bu duruma ses çıkarmaz, hakkını aramazsa ise emekli maaşını alması gerekenden daha düşük tutarlarda alacak ve işten ayrıldığı takdirde ise kıdem tazminatı tutarı düşecektir.

İş Kanunu’nun da işçilerin, hangi hallerde iş sözleşmesini haklı nedenle derhal feshedebileceği düzenlenmiştir. Bu maddede sayılan haller sınırlı sayıda değildir ve bu nedenle kısıtlayıcılık teşkil etmez. Dolayısıyla, sınırlı sayı ilkesinin uygulanmadığını göz önünde bulundurursak, sigorta primlerinin eksik yatırılmasının, İş Kanunu'nun 24. maddesinin; ''Ahlak ve İyi Niyet Kurallarına Aykırılık'' başlığı altında değerlendirmemiz mümkündür.

Nitekim, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin verdiği bir bozma kararında “İşçinin SGK primlerinin gerçek ücretten yatırılmaması ve fazla çalışma ücretlerinin ödenmemesinin işçiye iş akdini haklı nedenle fesih imkanı verdiği tartışmasızdır” ifadesini kullanmıştır. Yine aynı kararda “İş Kanunu’nun da ‘ücret’ kelimesinin geniş yorumlanması gerektiği, ikramiye, prim, fazla mesai, genel tatil, yakacak-giyecek yardımı gibi alacakların ödenmemesi durumunda da işçinin haklı fesih imkânı bulunmaktadır” denmektedir. Karar sonunda kıdem tazminatına da hükmedilmesi kararlaştırılmıştır. Keza Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin diğer bir kararında; ''kazancı düşük gösterilen işçinin iş sözleşmesini, haklı nedenle derhal feshetme hakkının olduğunu ve eksik kalan sigorta primlerinin; işveren tarafından ödenmesi gerektiğini'' kabul etmiştir.

Kararlar doğrultusunda, SGK primlerinin eksik yatırılmasının işçi bakımından haklı nedenle fesih oluşturacağı açıktır. Ayrıca açılacak olan davada haklı nedenle fesih olgusunu ispat etmek için elden ödenen ücretinize dair ödeme makbuzları, gerçek ücret tutarlarını gösteren liste ve ödeme talimatları, bordrolar gibi belgelerin asılları yahut da suretlerini delil olarak ispat edebilirsiniz. Ayrıca bu konuda sizinle aynı dönemde çalışmış ve bu hususları beyan edecek tanıkların bulunması faydalıdır.

Sonuç olarak, SGK primlerinin eksik yatırılması işçi açısından haklı nedenle fesih nedeni olup kıdem tazminatına hak kazandırır. Bunun yanında, iş sözleşmesi işçi tarafından haklı nedenle feshedildiği için ihbar tazminatına hak kazanamayacaktır.

Sigortanızın eksik yatırılması durumunda hukuki destek almak yararınıza olacaktır, Bugüne kadar bu konuda açmış olduğumuz ve olumlu sonuçlanan birçok dava bulunmaktadır.


Detaylı bilgi almak için, online avukat danışma hizmeti kapsamında yazının sahibi uzman avukatımıza aşağıda bulunan buton aracılığıyla sorunuzu sorabilirsiniz.

5 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page