top of page

Şirketin Vergi Borcundan Şirketin Ortağı Sorumlu mudur?

Güncelleme tarihi: 31 Eki 2022

“Şirketin vergi borcundan ortak sorumlu mudur” sorusunun cevabını hemen verelim: Yıllar önce bir süreliğine ortak olduğunuz ve artık ismini dahi unuttuğunuz şirketin vergi borçlarından sorumlu tutulmanız ne yazık ki mümkün. Ancak hemen paniğe kapılmaya gerek yok çünkü vergi idaresinin sizi sorumlu tutması, bu vergileri ödeme zorunda olduğunuz anlamına gelmiyor.

Bu soruyu sorduğunuza göre muhtemelen, vergi idaresinden bir tebligat almış bulunuyorsunuz ve bu tebligat muhtemelen bir ödeme emri. Öncelikle durumun tam olarak böyle olduğunu anlamak için gönderilen ödeme emrini incelemeniz gerekli. Ödeme emrinin sol üstünden gönderen vergi dairesi yazıyor olmalı. Bu vergi dairesi şirketin bağlı olduğu vergi dairesidir. Bunun altında ise size ait kimlik bilgileri yer almalıdır. İsminizin üstünde ise “şirket ortağı” ibaresi yer alır. Sağ üstte ise ödeme emrinin numarasının hemen altında, “asıl mükellef” yazar ve burada biraz da karışık bir şekilde asıl mükellef olan yani sizin yıllar önce ortağı olduğunuz şirketin ismi yazar. Ödeme emrinde bulunana tabloda ise sizden istenen vergi türü, verginin vadesi, miktarı yazılıdır. En altta ise sizden istenen verginin toplam miktarı yazılıdır.

Durumu netleştirdiğimize göre artık ne yapacağımızı belirleyebiliriz.


DAVA AÇILMASI

Öncelikle bilmeniz gereken; bu ödeme emrinin size tebliğ edildiği günden itibaren 15 gün içinde mutlaka dava açmanız gerektiği. Bu süre çok önemli çünkü 15 gün içinde dava açılmadığı takdirde “gidebileceğimiz bir yol kalmıyor ve borcu kabul etmiş oluyoruz” denebilir. Bu nedenle ödeme emri gelir gelmez harekete geçmekte ve dava hazırlığına başlamakta fayda var.


DAVA AÇMAK HACİZLERİ DURDURUR MU?

Ancak dava açmak da ne yazık ki haciz tehdidini ortadan kaldırmıyor. Diğer bir ifade ile 15 gün içerisinde dava açsak da vergi idaresi banka hesaplarımıza veya ev ve arabamızın üzerine haciz koyabilir. Bunu önlemek için dava açarken, dava dilekçemizde “yürütmenin durdurulmasını” talep etmemiz lazım.


DAVA AÇARKEN NELERE DİKKAT ETMEK GEREKLİ?

Dava dilekçesinin doğru hazırlanmaması “dilekçenizin reddedilmesi” sonucunu neden olacaktır. Vergi davası ve dava dilekçesi, tıpkı vergi süreci gibi şekli bir takıp şartlara tabidir. Örneğin “dava konusu” ile “talep ve sonucun” birbiri ile uyumlu olması, dava konusunun ve talebin doğru belirlenmesi, verginin türünün-miktarının-vadesinin açıkça gösterilmesi gerekmektedir.


DAVA AÇARKEN HANGİ ARGÜMANLARA DAYANILMALI?

İçinde bulunulan durumun özelliklerine göre dayanılacak argümanlar da çeşitlilik göstermektedir. Ancak ilk bakılması gereken, ödeme emrinde yer alan vergi ve vergi benzeri alacakların, asıl borçlu olan şirketten istenip istenmediğidir. Diğer bir ifade ile ödeme emrinin, şirket ortağına gönderilmeden ve bu vergiler şirket ortağından istenmeden önce, vergi idaresinin asıl borçlu şirkete başvurması, şirkete ödeme emri göndermesi, haciz varakası düzenlemesi ve bu vergi ve vergi benzerlerinin şirketten tahsil imkanının kalmamış olması gerekmektedir.

Keza Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunun bir kararında, “anılan fırkada (VUK. 10/2) öngörülen sorumluluğun işletilebilmesi, öncelikle, vergi ve buna bağlı alacakların temsil edilen mükellef veya vergi sorumlusunun mal varlığından tahsiline kısmen veya tamamen olanak kalmamış olmasına; … bağlıdır” denmiştir.

Bu halde, vergi borcunun şirket ortağından istenebilmesi için bu vergi borçlarının asıl şirketten tahsil imkanının kalmamış olması gerekmektedir. Asıl borçlu şirketten tahsil imkanının kalmadığının söylenebilmesi için ise asıl borçluya karşı cebren tahsil şekillerinden gerekiyorsa tümünü kullanmış ve sonuç alamamış olması gerekmektedir.

Bahsettiğimiz bu şart, ortağa gönderilen ödeme emrine karşı kullanılabilecek argümanlardan sadece birisini oluşturmaktadır. Gönderilen ödeme emrine karşı açılacak davada, kullanılacak diğer argümanları ve yukarıda bahsettiğimiz “önce asıl şirkete başvurulması gerektiği” şartının gerçekleşip gerçekleşmediğini araştırmak ve tespit etmek ise ancak vergi hukuku konusunda uzman bir avukata başvurulması suretiyle anlaşılabilir.

Hak kaybı yaşanmaması ve aslında borçlu olmadığınız vergilerin tarafınızdan tahsilini engellemek için davanın mutlaka uzman ve bu davayı daha önce yürütmüş bir avukat tarafından takip edilmesi gerekmektedir.


Detaylı bilgi almak için, online avukat danışma hizmeti kapsamında yazının sahibi uzman avukatımıza linke tıklayarak sorunuzu sorabilirsiniz.

5 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page