top of page

Sosyal Medyada Hakaret ve Dolandırıcılık

Güncelleme tarihi: 2 Mar 2023

Hangi Kelimeler Sosyal Medyada Hakaret Suçunu Oluşturur?

Sosyal medyada aşağılama ve cezalandırma suçunun oluşabilmesi için suçun unsurlarının yerine getirilip getirilmediğine bakılmalıdır. İnternetteki hakaret suçları sosyal medya hesaplarına, whatsapp mesajlarına ve e-postalara bakılarak tespit edilebiliyor. Hakaret suçunun oluşabilmesi için insan onuru, şerefi ve haysiyetinden taviz verilmesi gerekir. İnternette paylaşılan sözler kişiyi rencide etmelidir. Twitter, Instagram ve Facebook sosyal medya hesaplarında yapılan ve insan onurunu zedeleyen paylaşımlara yapılan yorumlar da hakaret suçu sayılıyor.Sosyal medyada bir kişiye "aptal, hayvan, aptal, beyinsiz" vb. nitelendirmelerde bulunmak bir hakaret teşkil eder. Kişinin fiziksel özelliklerinin bahane edilmesi hakaret suçunu oluşturur. Örneğin bir köre "kör", topallayarak yürüyen birine "topal" demenin hakaret teşkil ettiğini belirtmek gerekir ve bunu sosyal medyada paylaşmak hakaret suçunu oluşturur. Hakaret suçları kimse yokken de işlenebilir. Başka bir deyişle, etrafta kimse yokken bu bir hakarettir. Bu durumda en az 3 kişinin öğrenmesi gerekmektedir hakaret davası açılabilmesi için. Ama 3 kişi Failin 1 kişiye atıfta bulunarak 3 kişiye bizzat veya toplu olarak hakaret etmesi gerekir.


Sosyal Medyada Cinsel Taciz

TCK m.105 cinsel tacizi “bir kişiyi cinsel amaçlı olarak taciz etmek” şeklinde tanımlamış, cinsel taciz suçu için failin fiili temasını şart koşmamıştır. Bundan dolayı sosyal medya aracılığıyla bir şahısa rızası olmadan cinsel içerikli söylemlerde bulunmak veyahut da bu niyetle gönderilen görseller cinsel taciz suçunu açıkça oluşturacaktır ve bu hareketler TCK m.105 kapsamında değerlendirilecektir. “Sosyal medya aracılığı ile cinsel tacizde bulunan kişi hakkında, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adlî para cezasına, fiilin çocuğa karşı işlenmesi hâlinde altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.”


Sosyal Medyada İşlenen Nitelikli Dolandırıcılık Suçu Kapsamı Nedir?

TCK 158/1-f ‘ye göre hileli davranışlarla bir kişiyi aldatıp onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturur. Bu durumda üç yıldan on yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.

Örnek olarak sosyal medya aracılığıyla size ulaşan bir kişi “Kuruluşumuzun 10. yılını nedeniyle herkese 500’er TL dağıtıyoruz. Telefonuna gelen şifreni ver banka hesabına anında para geçsin” şeklinde bir olayda eğer dolandırılırsanız burada nitelikli dolandırıcılık suçu oluşmuş olacaktır.

Sosyal medyada işlenen ve işlenebilecek suçlar bunlarla sınırlı kalmayıp çeşitlilik göstermekte ve gün geçtikçe de bu çeşitlilik artmaktadır. TCK’da düzenlenen klasik suçlar yönünden suçun unsurları oluştuğu takdirde TCK hükümleri bu mecrada işlenen suçlar bakımından da uygulanır.

Sosyal Medyadan Hakaret Etme Suçunun Hapis Cezası Kaç Yıldır?

Hakaret suçunun basit şekilde işlenmesi halinde cezası, 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası şeklindedir. Ancak sosyal medya üzerinden işlenen hakaret suçları aleni olduğundan, hakaret suçunun cezası 1/6 oranında artırılır.


Sosyal Medyadan Hakaret Suçunda Cezayı Arttıran Haller Nelerdir?

Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret edilmesi halinde verilecek olan cezanın alt sınırı 1 yıldan az olamaz.

Kişinin siyasi, sosyal veya felsefi düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uymasından ve bu sebeple kutsal saydığı değerlerine hakaret edilmesi halinde verilecek olan cezanın alt sınırı 1 yıldan az olamaz.

Ancak sosyal medya üzerinden işlenen hakaret suçları aleni olduğundan, hakaret suçunun cezası 1/6 oranında artırılır.


Sosyal Medya Hakaretleri Nasıl Kanıtlanır?

Sosyal medya üzerinden işlenen hakaretin ispatı daha kolaydır. Elbette belirli olayın özelliklerine göre değişebileceğini unutmayın. Sosyal medya uygulamaları üzerinden hakarete uğrayan kişiler; ekran görüntüsü, video vb. yollarla somut delil elde edilebilmektedir. Hakaret edenin IP bilgisi mahkemeden talep edilebilir. İnternet Servis Sağlayıcınızdan da öğrenilebilir. Failin kimliği, IP adresi bilgilerinden belirlenebilir. Fail, sosyal medyadaki taciz içeren gönderiyi silmiş veya hesabını kapatmış olabilir. Böyle bir durumda tanık ifadesinden yararlanılabilir. Ancak hâkimin, tanık olarak gelen kişinin güvenilirliği konusunda bir kanaatinin olması gerekir.

Sosyal Medyadan Hakaret Suçunda Ceza İndirimi Olur Mu?

İnternet üzerinden hakaret suçunu oluşturan tahrik edici davranış varsa daha hafif ceza verilir. Sebepsiz tahrik, ceza indirimi için yeterli delildir. İnternet üzerinden kendisi adına yanlış bilgi paylaştığına dair asılsız iddialar yayan birine hakaret etmek ve o kişiye zarar vermek haksız tahrik unsurudur. Bu durumda, o kişi hakkında indirimli ceza uygulanır.


Sosyal Medya Üzerinden Hakaret Suçu İşleyen Birine Tazminat Davası Açılır Mı?

Suçu işlediği kesinleşen fail hakkında, hakaret suçundan ötürü mahkumiyet kurulmasının ardından, şikayetçi taraf arzu ederse manevi tazminat davası açabilir. Açacağı tazminat davasının konusu ise, mağdurun yaşanan olaydan dolayı failin hakareti dolayısıyla yaşadığı üzüntü, elem ve saygınlığının zarar görmesi ve bu zararların giderilmesi için talep edilen manevi tazminat olacaktır.


Sosyal medyada hakaret ve dolandırıcılık konusu ve Ceza Hukuku ile ilgili sorularınızı uzman Ceza Hukuku Avukatımıza sormak için aşağıdaki bölümden online avukat görüşme randevusu oluşturabilirsiniz.İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page