top of page

Sözlü Tehditin Cezası Nedir?

Güncelleme tarihi: 12 Tem 2023

Tehditin sözlü şekilde gerçekleştirilmesi suçun basit şeklini oluşturmaktadır. Tehdit hangi konuya yönelik gerçekleşmişse sözlü tehdit cezası da buna göre değişmektedir. Eğer bir başkası kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına karşı saldırı ile tehdit edilmişse tehditte bulunan altı aydan iki yıl kadar hapisle cezalandırılmaktadır. Söz konusu tehdit malvarlığını zarar uğratmak veya sair kötülük yapmaya yönelik ise ceza şikayet üzerine altı aya kadar hapis veya adli para cezası olmaktadır.


Sözlü Tehdit Nedir?

Sözlü tehdit 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda hürriyete karşı suçlar başlığı altında 106. maddede düzenlenmiştir. Karşı tarafın vücut dokunulmazlığına veya malvarlığına karşı bir zarar verileceğini sözlü şekilde bildiren ve fiziksel hareket içermeyen ifadeler sözlü tehditi oluşturmaktadır. Örneğin bir kişiye ‘’bir daha bizim evin çevresinde gezersen seni öldürürüm’’ şeklinde yalnızca sözle gözdağı veren söylem sözlü tehdit suçunu oluşturmaktadır. TCK 106. Maddenin 2.fıkrasında suçu ağırlaştıran nedenler belirtilmiştir. Silah kullanarak veya mektup aracılığıyla tehdit etmek ağırlaştırıcı nedenlerden bazılarıdır. Tehditin sözle gerçekleşmesi nitelikli hallere göre daha hafif kaldığından suçun temel şeklini oluşturmaktadır. Bu nedenle sözlü tehdit para cezası da nitelikli hallere göre daha az öngörülmüştür.


Sözlü Tehdit Şartları Nelerdir?

Sözlü şekilde gerçekleşen tehditin suç oluşturabilmesi için birtakım şartların varlığı aranmaktadır. İlk olarak kişinin hayatına yahut malvarlığına zarar verileceğinin mağdura bildirilmelidir. Bu bildirimin mağdurun özgür iradesini etkilemesi ve serbestçe karar vermesini sınırlandırması gereklidir. Yani söylenen sözler mağdurda korku ve endişe yaratmaya uygun, elverişli ve yeterli olmalıdır. Faile sözlü tehdit cezası verilebilmesi için bir diğer şart suçun kasten işlenmesidir. Bu sebeple tehdit edici sözlerin bilerek, isteyerek ve ciddi bir şekilde söylenmesi gerekir. Her somut olaya göre fiilin gerçekleşme şekli değerlendirilmeli ve sözlü tehdit suçunun ispatı yapılmalıdır. Örneğin kirasını ödemeyen kiracıya ev sahibinin ‘’ evimden çıkmazsan seni mahkemeye veririm, tahliye ettiririm’’ demesi tehdit niteliğinde değildir. Bu örnekte ev sahibinin kanundan kaynaklanan bir hak arama hürriyeti bulunmaktadır ve hakkını arayacağını belirtmektedir. Hak aramaya yönelik sözler sözlü tehdit olarak değerlendirilmemektedir.


Sözlü Tehdit Şikayeti

Tehdit suçunun iki görünümü bulunmaktadır. Birincisi hayata, vücut veya cinsel dokunulmazlığa yönelik olan tehdit ifadeleridir. Diğeri ise malvarlığını zarar uğratacağına veya sair kötülük edeceğine yönelik tehdittir. İlk halde suç şikayete tabii değildir. Bu yüzden dava zamanaşımı olan 8 yıl içerisinde dava açılabilmektedir. Nitelikli haller söz konusu olduğunda da şikayete bağlı kılınmadığı için yine 8 yıl içerisinde dava açmak mümkündür. Suçun şikayete bağlı kılındığı tek durum malvarlığına zarar vereceğine veya sair kötülük yapacağına ilişkin tehdittir. Yani sadece tehditin malvarlığı zararına veya sair kötülük durumuna yönelik olduğu durumlarda suçun soruşturulabilmesi ve kovuşturulabilmesi için mağdurun şikayet etmesi şarttır. Şikayet süresi ise 6 aydır. Mağdur kendisine karşı suç işlendiğini ve faili öğrenmesinden itibaren 6 ay içerisinde dava açması gereklidir. Bu süre hak düşürücü olduğundan süresi içerisinde şikayette bulunulmalıdır.


Sözlü Tehdit Zamanaşımı

Faile sözlü tehdit cezası verilebilmesi için dava zamanaşımı sürelerine dikkat edilmelidir. Dava zamanaşımı süreleri TCK madde 66’da düzenlenmiştir. Tehdit suçuna ilişkin zamanaşımı süresi ilgili maddenin birinci fıkrasının e bendinde yer almaktadır. Düzenlemeye göre beş yıldan fazla olamamak üzere hapis veya adli para cezası gerektiren suçlarda dava zamanaşımı süresi 8 yıl olarak belirtilmiştir. Tehdit suçunun sözle işlenmesi suçun basit halini oluşturmaktadır. Basit halde suçun üst sınırı en fazla iki yıl hapis cezası olduğundan dava zamanaşımı süresi TCK 66/1-e uyarınca 8 yıl olmaktadır. Kendisine karşı tehdit suçu işlenen kişi sekiz yıl içerisinde dava açmalıdır. Ancak suçun şikayete tabii olduğu malvarlığına veya sair kötülük yapacağına ilişkin sözlü tehditte hak düşürücü süre olan 6 aylık sürenin kaçırılmaması gerekir. Mağdur fiili ve faili öğrenmesinden itibaren 6 ay içerisinde şikayetçi olmalıdır.


Sözlü Tehdit Cezası

Kişiler günlük hayatlarında kimi zaman karşısındakini korkutmak amacıyla tehdit edici sözler söylemektedir. Fakat bunun bir suç olduğu ve tehdit etmenin cezası bulunduğu unutulmamalıdır. Tehdit niteliğindeki sözler kişinin veya yakının canına, vücuduna, cinsel dokunulmazlığına yönelik olduğunda 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilmektedir. Şayet tehdit kişinin malvarlığına yönelikse yahut kişiye sair kötülük edilmesine ilişkinse sözlü tehdit cezası 6 aya kadar hapis veya adli para cezasıdır. Tehditin silahla, birden fazla kişiyle, var olan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanmak suretiyle işlenmesi gibi nitelikli haller söz konusu olduğunda ayrıca bu suçlardan dolayı da ceza verilmektedir.

Günümüzde tehdit suçu toplumsal hayatta sıklıkla karşılaşılan suçlardan biri haline gelmiştir. Yazımızda sözlü tehdite dair genel bilgiler verilmekte olup suçun oluşup oluşmadığı somut olayın koşullarına göre değerlendirilmektedir. Tehdite maruz kaldıysanız veya tehditte bulunduğunuz ithamıyla karşı karşıysanız bizlerle iletişime geçerek uzman ceza avukatlarımızdan hukuki destek alabilirsiniz.


Sözlü tehdit cezası ve Ceza Hukuku ile ilgili sorularınızı uzman ceza hukuku avukatı ile görüşmek için aşağıdaki bölümden online avukat görüşme randevusu oluşturabilir, Ceza Hukuku alanında online hukuki danışmanlık alabilirsiniz.


İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Коментарі


bottom of page