top of page

Süt İzni Ne Kadardır?

Güncelleme tarihi: 12 Tem 2023

Süt izni, doğum yapmış kadın çalışanlara çocuklarını emzirmeleri için verilen izin türüdür. Bu izin kamuoyunda emzirme izni olarak da bilinmektedir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 4857 sayılı İş Kanunu’nda süt izni hakkında düzenlemeler yer almaktadır. Dolayısıyla bahse konu izni hem devlet memurları hem de işçiler almaktadır. Bugünkü yazımızda sizlere süt izni ne kadar konusunda detaylı bilgiler vereceğiz.


Süt İzni Nedir?

Çalışan anne süt izni, kamu görevlisi ve işçi kadınlara çocuklarını emzirmeleri için verilen izindir. Bu izin türü hukukumuzda doğum sonrası süt izni olarak düzenlenmektedir. Dolayısıyla doğum yapan çalışan analık izni bittikten sonra süt izni kullanmaktadır. Bu düzenlemelerle çalışanlar çocuklarını emzirerek daha sağlıklı bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.


Süt izni ne kadar? 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu madde 104/D uyarınca kadın memur analık izninin bitmesinin ardından süt izni almaktadır. Bu izin süresi ilk altı ay için üç saat, ikinci altı ay için bir buçuk saattir. Süt izninin hangi saatler arasında ve kaç kez kullanılacağına kadın memur karar verecektir.


4857 sayılı İş Kanunu madde 74/7 özel sektör süt izni konusunu düzenlemektedir. Buna göre kadın işçi bir yaşından küçük çocuklarını emzirmesi için günde toplam bir buçuk saat süt izni alır. Bu nedenle işçilerde süt izni yıl boyunca değişmeyecektir. Süt izninin hangi saatler arasında ve kaç kez kullanılacağına kadın işçi karar verecektir. Kadın işçi bu süre için ücret almaya devam edecektir.


Bu durumda kadın devlet memurları analık izninden sonraki bir yıl için süt izni almaktadır. Ancak kadın işçiler çocukları bir yaşına gelene kadar süt izni almaktadır. Dolayısıyla devlet memurları işçilerden 8 ila 13 hafta arasında daha fazla süt izni almaktadır. Ayrıca devlet memurları süt iznini ilk ay için 3 saat olarak kullanmaktadır. Kadın işçiler ise tüm yıl boyunca bir buçuk saat olarak süt izni kullanmaktadır.


Süt İzni Ne Zaman Başlar Ne Zaman Biter?

Süt izni doğumdan sonra analık izni bittikten sonra başlamaktadır. Analık izni hem devlet memurları için hem de işçiler için doğumdan 8 ila 13 hafta sonra sona ermektedir. Bu sürenin sonunda kadın çalışan süt iznini kullanmaya başlamaktadır. Süt izninin bitmesi ise devlet memurları ve işçilere göre değişkenlik arz etmektedir. İş Kanunu uyarınca kadın işçilerde süt izni çocuğun bir yaşına gelmesi ile sona ermektedir. Devlet memurlarında ise analık izninin sona ermesinden itibaren bir yıl geçmesi ile sona ermektedir. Sonuç olarak, devlet memurları işçilerden 8 ila 13 hafta daha fazla süt izni kullanmaktadır.


Süt İzni Kaç Saattir?

Süt izni süresi devlet memurları ve kadın işçiler için değişmektedir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu madde 104/D iki farklı süt izni süresi öngörmektedir. Bu başlık altında süt izni ne kadar sorusuna cevap arayacağız. İlk ay için kadın memurlar üç saat süt izni almaktadır. İkinci altı ay için ise kadın devlet memurları bir buçuk saat süt izni kullanmaktadır. 4857 sayılı İş Kanunu madde 74/7 ise tek süt izni süresi düzenlemektedir. Buna göre kadın işçiler bir yıl boyunca bir buçuk saat süt izni kullanmaktadır. Devlet memuru ve işçilerin bu süreyi birkaç parçaya ayırarak kullanma imkanları vardır. Örneğin; kadın işçinin süt izni süresini 30 dakika, 30 dakika ve 30 dakika şeklinde 3 parçada kullanması mümkündür.


Süt İzni Hesaplama

Bu başlık altında kadın devlet memurları ve işçiler için örnek süt izni hesaplaması yapacağız. Örneğin; bir çalışan 01.01.2023 tarihinde doğum yapmış ve 26.02.2023’te analık izni sona ermiştir. Bu kadın çalışan devlet memuru ise 26.02.2023 tarihi ile 26.08.2023 tarihleri arasında 3 saat süt izni kullanacaktır. 26.08.2023 ile 26.02.2024 tarihleri arasında ise bu çalışan 1,5 saat süt izni alacaktır. Söz konusu çalışan işçi ise çocuk bir yaşına gelene kadar süt izni kullanacaktır. Dolayısıyla işçi 26.02.2023 ile 01.01.2024 tarihleri arasında 1,5 saat süt izni alacaktır.

Emzirme izni ne kadar? Emzirme izni devlet memurları için analık izni bittikten sonra ilk altı ay için üç saattir. İkinci altı ay için bu süre bir buçuk saattir. Kadın işçilerde ise çocuk bir yaşına gelene kadar bir buçuk saattir.


Süt İznini Toplu Kullanma

Hem devlet memurları hem de işçiler süt iznini birleştirerek toplu olarak kullanamaz. Nitekim Yargıtay 9. Hukuk Dairesi de bu görüştedir. Örneğin; kadın çalışan günlük bir buçuk saatlik izinlerini birleştirerek daha fazla bir süre olarak kullanamaz. Zira süt izninin amacı çocuğun süt ihtiyacını karşılamaktır. Bilindiği üzere yeni doğan çocuklar tamamen anne sütü ile beslenmektedir. Ayrıca yeni doğan çocuk çok sık aralıklarla süte ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle süt izinlerini birleştirerek kullanmak kanunun amacına aykırı hareket etmek olacaktır.


Süt İzni Kaç Yaşına Kadardır?

Kadın çalışanın süt izni kullanımı çocuk bir yaşına gelene kadar devam etmektedir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre kadın devlet memurları analık izni bittikten sonra 1 yıl boyunca süt izni kullanmaktadır. Aynı şekilde 4857 sayılı İş Kanunu’na göre kadın işçiler çocuk 1 yaşına gelene kadar süt izni almaktadır. Dolayısıyla devlet memurları ile işçiler arasında 8 ila 13 hafta arasında süt izni süresi değişmektedir.

Ayrıca kurum yöneticilerinin kadın çalışana süt izni vermesi zorunludur. Süt izni alamayan kadın işçinin iş sözleşmesi haklı nedenle fesih hakkı bulunmaktadır. Bununla beraber süt iznini kullanmayan kadın işçinin bu süreler için tazminat alma hakkı vardır.


Süt İzni Nasıl Kullanılır?

Kadın devlet memurları ve işçiler süt izinlerini diledikleri şekilde kullanabilirler. Bu husus 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4857 sayılı İş Kanunu’nda belirtilmektedir. Örneğin; bir devlet memuru 3 saatlik süt iznini dilerse 14:00-17:00 saatleri arasında kullanır. Devlet memuru dilerse süt iznini 08:00-11:00 saatleri arasında kullanır. Ayrıca devlet memuru dilerse süt iznini 09:00-10:00, 11:00-12:00 ve 14:00-15:00 saatleri arasında kullanır. Dolayısıyla süt izninin hangi saatler arasında ve kaç parça halinde kullanılacağına kadın çalışan karar verecektir. Kurum yöneticisi kadın çalışanın bu konudaki kararına müdahale edemez. Kadın çalışanın talebi doğrultusunda süt izinlerini düzenlemek zorundadır.

Ancak annenin süt izni devlet memurlarında analık izni bittikten sonra ilk altı ay için üç saat, ikinci altı ay bir buçuk saattir. Kadın işçilerde ise çocuk bir yaşına gelene kadar süt izni süresi bir buçuk saattir. Böylece bu yazımızda süt izni ne kadar sorusuna cevap vermiş olduk.


Aşağıdaki bölümden süt izni ve iş hukuki ile ilgili uzman iş hukuku avukatı ile online avukat görüşme randevusu oluşturabilirsiniz.İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page