top of page

TEMİNAT İPOTEĞİNİN KALDIRILMASI İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Güncelleme tarihi: 31 Eki 2022

TEMİNAT İPOTEĞİNİN KALDIRILMASI İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Bankalar, tüketicilere kredi kullandırırken, krediye teminat olması amacıyla adınıza kayıtlı taşınmaz üzerine ipotek tesis ederler. Böylece kredi borcunun ödenmemesi halinde banka alacağını ipotekli taşınmazı satışa çıkararak elde edecektir. Kredi borcu ödendiği takdirde de bankaların taşınmaz üzerindeki ipoteği kaldırması gerekmektedir. Ne var ki günlük hayatta işler bazen böyle yürümemekte ve bankalar tapu sahibinin başkaca kredilerini ve kefaletlerini gerekçe göstererek tapu üzerindeki ipoteği kaldırmamaktadırlar. Bu sorunun en sık ortaya çıktığı durum, taşınmazın el değiştirmesi sırasında yaşanmaktadır. Taşınmazı satın almak isteyen kişi, taşınmazın bedelinin bir kısmını, tapu devri sonrasında bankaya ödeyerek krediyi kapatmaktadır. Böylece taşınmazı satın alırken üzerindeki ipoteği kaldırmayı amaçlamaktadır. Ne var ki; yeni malik tüm kredi borcunu kapatmasına rağmen yani taşınmaz üzerine ipotek koyulmasına neden olan tüm borç ödenmesine rağmen banka tarafından ipotek kaldırılmamakta ve kişinin talebi reddedilmektedir. Eğer siz de böyle bir problem yaşıyorsanız uzman avukatlarımızla iletişime geçerek, belirli şartların varlığı halinde kısa süren bir yargılama sonucunda tapudaki ipotek şerhini mahkeme eliyle kaldırtabilirsiniz.

Bunun için öncelikle uzman avukatlarımızla iletişime geçerek sizden istedikleri bilgi ve belgeleri kendilerine vermelisiniz. Ardından avukatlarımız yetkili ve görevli mahkemeden, haksız yere hala tapudan kaldırılmayan ipoteğin kaldırılmasını dava yoluyla isteyeceklerdir. Tabi ki mahkemenin ipotek işlemini kaldırması için bankayla aranızdaki uyuşmazlığın belirli şartları taşıyor olması gerekmektedir.


İpotek İşlemine Konu Tüm Kredi Borcunun Tamamen Kapatılması Gerekmektedir

Bankadan ipoteğin kaldırılmasını talep edebilmek için öncelikle ipoteğe konu kredi borcunun tüm taksitlerinin, faizinin, dosya kapama ücreti gibi sair giderlerinin tamamının kapatılması gerekmektedir. Borç kapatılmasına rağmen banka tarafından ipotek kaldırılmıyorsa bu halde de bankanın ipoteği kaldırmıyorsa aşağıdaki şartın gerçekleşmesi halinde bu işlem mahkeme tarafından istenebilecektir.


Bankanın İpoteği Kaldırmamakta Gerekçe Gösterdiği Kredi Borcu Veya Kefalet Hangi Tarihte Doğdu?

İpoteğe konu krediyi tamamen ödemenize rağmen bankalar başkaca kredi borcunuzu veya kefaletinizi gerekçe göstererek ipoteği kaldırmaktan imtina etmektedirler. Bu hallerde bankanın gerekçe gösterdiği kredi sözleşmesinin ya da kefalet sözleşmesinin hangi tarihte imzalandığına bakmamız gerekecektir. Eğer ki bahsi geçen kredi sözleşmesinin veya kefalet sözleşmesinin imzalandığı tarih, ipotek işlemini tesis ettiği tarihten daha sonra ise bu halde mahkemeden ipotek işleminin kaldırılması talep edilebilecektir. Zira Yargıtay Ondokuzuncu Hukuk Dairesi de 19.11.2019 tarihinde verdiği bir kararda, ipotek işleminden sonra imzalanan kredi ve kefalet sözleşmelerine dayanılarak geçmişte kurulan bir ipoteğin kaldırılmamasının hukuka aykırı olduğunu ifade etmiştir.

Eğer ki yukarıda açıklanan şartları sağlayan bir problem yaşıyorsanız, uzman avukatlarımızla iletişime geçerek, avukatlarımızın yürüteceği dava sonucunda kısa bir sürede tapunuz üzerindeki ipoteği kaldırabilirsiniz. İpoteği kaldırmamakta direnen ve yargılama sonucunda haksız bulunan banka tüm yargılama giderlerini karşılamak zorunda kalacaktır. Sonuç olarak hiçbir maliyete katlanmadan tapunuz üzerinde haksız şekilde bulunmaya devam eden ipoteği kaldırabilirsiniz.


Detaylı bilgi almak için, online avukat danışma hizmeti kapsamında yazının sahibi uzman avukatımıza linke tıklayarak sorunuzu sorabilirsiniz.
3 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page