top of page

Tensip Zaptı Hazırlandı Ne Demek?

Güncelleme tarihi: 10 Kas 2022

Tensip zaptı, duruşma öncesinde yapılacaklarla ilgili mahkeme tarafından alınan kararların yer aldığı bir tutanaktır. Bu zabıt ile birlikte mahkeme bir nevi yargılamanın yol haritasını çizer. Uyapta yer alan "Tensip zaptı hazırlandı ne demek? sorusunu birçok kişi merak etmektedir. Söz konusu ifade mahkemenin davayı kaydettiğini ve ilk işlemler için gerekli kararları aldığını göstermektedir.


Tensip Zaptı Nedir?

Tensip kelimesi Arapça kökenli bir sözcük olup "uygun bulmak, onaylamak" anlamlarına gelmektedir. Davaya bakacak mahkeme de tensip zaptı ile uygun gördüğü ilk kararlarını almaktadır. Tensip zaptına tensip tutanağı ismi de verilmektedir.

Tensip zaptı ceza ve hukuk mahkemeleri tarafından hazırlanan resmi bir belgedir. Bu belge ile mahkemeler duruşmaya kadar yapılacak iş ve işlemleri hakkında karar vermektedir. Örneğin bir ceza mahkemesi tensip zaptı ile sanık, müşteki ve tanıkların duruşmada hazır olması için davetiye çıkarmaktadır. Sanık eğer ceza infaz kurumunda ise kurum müdürlüğüne müzekkere yazarak sanığın duruşma günü mahkemeye getirtilmesi istenmektedir. Bunun haricinde dava dosyasında eksik kalan hususlar var ise bu hususların araştırılmasını istemektedir. İlgili kurumlardan bilgi ve belge talebi, bilirkişi görevlendirilmesi bu zabıt ile yapılmaktadır. Ceza mahkemeleri tensip zaptı ile birlikte duruşma gününe karar vermektedir.

Bununla beraber, hukuk davalarında tensip zaptı ile mahkeme ilgililere cevap süresi içerisinde cevap verebileceklerini bildirmektedir. Ayrıca bu zabıt ile mahkeme duruşmaya kadar bir kısım delillerin toplanmasını istemektedir. Hukuk mahkemesi taraflardan delillerini bildirmesini tensip zabıt ile bildirmektedir. Basit yargılama usulü ile yargılama yapan hukuk mahkemeleri (Sulh Hukuk ve İş Mahkemesi vb.) tensip zaptı ile birlikte duruşma gününe karar vermektedir. Ancak yazılı yargılama ile yargılama yapan hukuk mahkemeleri tensip zaptı ile duruşma günü belli olmamaktadır.


Tensip Zaptı Hazırlanması

Mahkemenin önüne bir dava dilekçesi veya iddianame gelince dosyayı inceler ve dosya ile ilgili bazı kararlar alır. Aldığı bu kararlar tensip zaptı olarak bilinen tutanağa kaydeder. Mahkeme bu zabıtta tarafların dinleneceği duruşmaya geçmeden önceki iş ve işlemlere karar verir. Tensip zaptı içeriği ceza ve hukuk mahkemelerine göre değişebilmektedir. Ayrıca iş, icra ve aile gibi hukuk mahkemelerinin tensip zaptı içerikleri de birbirinden farklı olabilmektedir.

Usul kanunlarında tensip zaptı ile ilgili hükümler bulunmamaktadır. Dolayısıyla tensip zaptının hazırlanması ile ilgili kanuni bir dayanak bulunmamaktadır. Söz konusu zabıt daha çok uygulamada karşımıza çıkan bir resmi belgedir. Tensip zaptı hazırlandıktan sonra mahkeme bu zaptı ilgililere tebliğ eder.

Tensip zaptı hazırlandıktan sonra ne olur? Tensip zaptı işleminden sonra duruşma hazırlığı ve duruşma işlemleri yapılmaktadır. Bu süreçte mahkeme tensip zaptını ve iddianameyi ilgili kişilere tebliği edecektir. Ayrıca mahkeme tensip zaptında aldığı kararlar ile ilgili talimat yazılarını ilgili kurum ve kişilere gönderecektir.


Boşanma Davasında Tensip Zaptı Hazırlandı Ne Demektir?

Boşanma davası dilekçesi Aile Mahkemesine ulaştıktan sonra mahkeme dosyayı inceler ve tensip zaptı hazırlar. Bu zabıtta mahkeme ön inceleme duruşması öncesindeki işlemler ve tebligatlar hakkında karar verir. Boşanma davasında tensip zaptı ile birlikte duruşma günü öğrenilmesi mümkün değildir. Çünkü 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu md. 137'ye gore ön inceleme duruşması yapılmadan duruşma yapılamaz. Boşanma davaları da ön inceleme yapılan yazıla yargılama usulünün uygulandığı bir dava türüdür.

UYAP'ta yer alan "Çekişmeli boşanma tensip zaptı hazırlandı" ifadesi dava dilekçesi verdikten sonra mahkemenin ön inceleme duruşması öncesi aldığı kararlar anlamına gelmektedir. Bu aşamadan sonra mahkeme ön inceleme duruşmasını yapacaktır. Tensip zaptı hazırlama işleminden sonra mahkeme 3 ila 6 ay arasında bir sürede duruşma işlemini yapmaktadır. Bu süre mahkemenin iş yoğunluğuna ve bulunduğu bölgeye göre değişmektedir.

Ancak "iş mahkemesi tensip zaptı hazırlandı" ifadesi ile duruşma gününün belli olduğu anlamına gelmektedir. Çünkü iş mahkemelerinde basit yargılama usulü uygulanmaktadır. Aynı şekilde icra karar tensip tutanağı ile de duruşma günü belli olmaktadır. Çünkü İcra mahkemelerinde de basit yargılama usulü uygulanmaktadır. İş ve icra mahkemeleri duruşma öncesinde yapılacak işlemlerle ilgili kararları tensip zaptı ile almaktadır.


Tazminat Davasında Tensip Zaptı Hazırlandı Ne Demektir?

Tazminat davalarına bakan mahkemeler asliye (hukuk ve ticaret) mahkemeleridir. Bu mahkemelerde yazılı yargılama usulü uygulanmaktadır. Bu nedenle tazminat davası tensip zaptı aşamasında duruşma günü belli olmayacaktır. Ayrıca mahkeme tazminat davası tensip zaptı ile tarafların dilekçeleri ve cevapları diğer tarafa tebliğ eder. Bu aşamada mahkeme tensip zaptı ile ilk kararlarını almaktadır. Tensip zaptı hazırlandı ne kadar sürer? Hukuk davalarında mahkemeler tensip zaptını birkaç gün gibi çok kısa sürede hazırlamaktadır. Ancak ceza davalarında savcılığın iddianameyi mahkemeye gönderdikten sonra ceza mahkemesinin 15 gün iddianameyi inceleme süresi bulunmaktadır. Ceza mahkemesinin iddianameyi kabul etmeden tensip zaptını hazırlaması mümkün değildir. Bu sebeple ceza davalarında tensip zaptı aşaması yaklaşık 15 gün sürmektedir.


Tensip Zaptından Sonra Duruşma Ne Zaman Olur?

Tensip zaptından sonra duruşmanın ne zaman olacağı davanın görüldüğü mahkemeye ve iş yoğunluğuna göre değişmektedir. Basit yargılama usulünde tensip zaptı ile birlikte duruşma günü de belli olmaktadır. Bu sebeple duruşma günü daha yakın bir zamanda olabilmektedir. Mahkeme bu durumda iş yoğunluğuna göre 1 ila 3 ay arasında duruşma gününü belirleyebilmektedir.

Yazılı yargılama usulünün uygulandığı davalarda ise duruşma 2 ila 5 ay arasında bir sürede gerçekleşebilmektedir. Ceza davalarında ise ceza mahkemesi tensip zaptı ile birlikte duruşma gün ve saatinin belirlemektedir. Bu durumda ceza davalarında duruşma günü mahkemenin iş yoğunluğuna göre 1 ila 4 ay arasına olabilmektedir.


Tensip Zaptı Hazırlandı Duruşma Günü Verilmedi Ne Demektir?

Mahkemenin karşı taraftan cevabı almadığı için henüz duruşma gününü tayin etmediği anlamına gelmektedir. Yazılı yargılama usulünde ön inceleme duruşması yapılmadan tahkikat aşamasına geçilemez. Bu sebeple öncelikle ön inceleme duruşmasının yapılması gerekmektedır. Yazılı yargılama usulünde mahkeme tensip zaptı hazırlanırken duruşma gününü belirlememektedir. Bu aşama mahkemenin hazırlık aşamasını sürdürdüğü anlamına gelir. Mahkeme bu süre zarfında eksik hususları tamamlayacak ve gerekli bilgi ve belgeleri toplayacaktır.


Tensip zaptı hukuk ve ceza mahkemelerinde dikkatlice incelenmesi gereken bir hukuki belgedir. Bu sebeple mutlaka uzman bir avukattan hukuki destek almanız gerekmektedir. Tensip zaptı ile ilgili olarak uzman avukatımızla görüşmek, sorularınızı yöneltmek için aşağıdaki yer ayırt butonunu tıklayarak hemen online görüşme randevusu oluşturabilirsiniz.


Ceza hukuku avukatı ile online avukat danışmanlık hizmeti kapsamında görüşmek için aşağıdaki butona tıklayabilirsiniz.
669 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Commentaires


bottom of page