top of page

Türk Vergi Hukukunda Pişmanlık ve Islah

Güncelleme tarihi: 31 Eki 2022

TÜRK VERGİ HUKUKU'NDA PİŞMANLIK VE ISLAH

Bilindiği üzere beyana dayalı vergilerde eksik vergilendirmeye neden olunması halinde vergi ziyaı cezası ile karşı karşılaya kalınmaktadır. Yalnızca bilerek ve kasten işlenen kaçakçılık suçlarında değil, istemeden, hata ile ya da yanlış bilgi nedeniyle sebep olunan eksik vergilendirme hallerinde dahi vergi ziyaı cezası ödemek durumunda kalınabilir.


BİR HATA YAPTIM ÇOK PİŞMANIM, VERGİ CEZASI ÖDEMEK İSTEMİYORUM

Eksik Vergilendirme Vergi Zıyaı Cezasına Neden Olur

Bilindiği üzere beyana dayalı vergilerde eksik vergilendirmeye neden olunması halinde vergi ziyaı cezası ile karşı karşılaya kalınmaktadır. Yalnızca bilerek ve kasten işlenen kaçakçılık suçlarında değil, istemeden, hata ile ya da yanlış bilgi nedeniyle sebep olunan eksik vergilendirme hallerinde dahi vergi ziyaı cezası ödemek durumunda kalınabilir.

Hatta ve hatta Vergi Usul Kanunu’na göre verginin sonradan tahakkuk ettirilmesi veya tamamlanması dahi ceza uygulanmasına engel teşkil etmemektedir.


Pişmanlık ve Islah Müessesesi, Pişman Olan Mükellefi Korur

Tüm bunlara karşın Vergi Usul Kanunu’nda “Pişmanlık ve Islah” adlı bir madde bulunmaktadır. Bu maddeye göre kanuna aykırı hareketlerini ilgili makamlara kendiliğinden dilekçe ile haber veren kişilere vergi zıyaı cezası kesilmeyecektir. Peki, bu madde kimleri kapsamaktadır?

Kanun’un 371’nci maddesine göre vergi ziyaı cezasını gerektiren fiilleri işleyen mükellefler ile bunların işlenişine iştirak eden diğer kişiler gerekli şartları sağlamaları halinde “Pişmanlık” müessesesinden yararlanabilirler.

Öyleyse bu şartlar nelerdir?


Eksik ve Hatalı Beyanlar Pişmanlık Bildirimi Sonrasında Düzeltilir

Bahsi geçen maddeye göre, mükellef pişmanlığa ilişkin dilekçesini sunmadan önce herhangi bir ihbarcı tarafından resmi bir makama dilekçe ile veya şifahi beyanı tutanakla tevsik edilmek suretiyle vergi ziyaı cezasının oluştuğu hakkında bir bilgi verilmemiş olması gerekmektedir. Kısacası, mükellef, kendisi, pişman olduğu için bu müesseseye başvuruyor olmalı, başvuru bir başkası tarafından eksik vergilendirme ihbar edildiği için olmamalıdır.

Bir diğer husus ise, pişmanlık beyannamesi verilmeden önce mükellef hakkında herhangi bir vergi incelemesine başlanılmamış olması gerekmektedir. Ayrıca, eğer hiç beyanname verilmemiş ise pişmanlık beyannamesi, pişmanlığa ilişkin dilekçenin idari makama sunulmasından sonra 15 gün içerisinde vergi idaresine verilmelidir.

Eksik veya yanlış yapılan vergi beyanı söz konusu ise yine pişmanlığa ilişkin dilekçenin sunulmasından sonra başlayarak on beş gün içinde ilgili eksikliğin tamamlanması veya düzeltilmesi gerekmektedir.

Son olarak ise pişmanlığa ilişkin dilekçenin idari makama sunulmasından sonra 15 gün içerisinde eksik tahsil olunan vergi, gecikme zammı ile birlikte ödenmelidir.


Detaylı bilgi almak için, online avukat danışma hizmeti kapsamında yazının sahibi uzman avukatımıza linke tıklayarak sorunuzu sorabilirsiniz.7 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page