top of page

Uyuşturucu Kullanma ve Bulundurma Suçu ve Cezası

Güncelleme tarihi: 25 Eyl 2023

Türk Ceza Hukuku hükümlerine göre uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak suçtur. Bu kapsamda 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu madde 191 bu fiili suç olarak düzenlemiştir. Buna göre uyuşturucu kullanma ve bulundurma fiilleri şunlardır;

Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi;

  • Satın almak,

  • Kabul etmek veya

  • Bulundurmak ya da

  • Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak şeklindedir.

Türk Ceza Kanunu madde 191'e göre uyuşturucu kullanma ve bulundurma suçu ve cezası 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıdır. Ayrıca aynı maddenin 10. fıkrası bu suçun nitelikli halini düzenlemektedir. Bu fıkraya göre insanların toplu olarak bulunduğu alanlarda bu suçun işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında daha fazla olacaktır. Dolayısıyla uyuşturucu kullanmanın cezası 3 yıldan 7,5 yıla kadar olacaktır.

Türk Ceza Kanunu madde 192’ye göre şüpheli etkin pişmanlıkta bulunursa herhangi bir ceza almayacaktır. Ancak etkin pişmanlık hükümleri için bazı şartların gerçekleşmesi zorunludur. Öncelikle resmi makamlar suçu henüz öğrenmemiş olmalıdır. Ayrıca şüpheli uyuşturucuyu kimden, nerede ve ne zaman temin ettiğini bildirmelidir. Son olarak bu bildirim üzerine suçluların yakalanması ve uyuşturucuların ele geçirilmesi kolaylaşmalıdır.

TCK madde 191/10'a göre insanların toplu olarak bulunduğu yerler okul, yurt, hastane, kışla gibi yerlerdir. Bu yerler tedavi, askeri, eğitim, sosyal amaçla insanların toplu olarak bulunduğu yerlerdir. Kanun bu yerleri örnek olarak saymıştır. Bu sebeple Kanun saymadığı yerlerde nitelikli hale konu olabilecektir.


Uyuşturucu Madde Kullanma Suçu Nedir?

Bilindiği üzere uyuşturucu veya uyarıcı madde sağlığa zararlı maddelerdir. Devletin anayasal görevlerinden bir tanesi de kamu sağlığını korumaktır. Kamu sağlığını korurken devlet düzenleyici işlemlerle sağlığa zararları maddelerin kullanılmasını yasaklamaktadır. Bu kapsamda Türk Ceza Kanunu uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin imal ve ticaretini suç olarak düzenlediği gibi bu maddeleri kullanmayı ve bulundurmayı da suç olarak düzenlemiştir. Buna göre uyuşturucu veya uyarıcıyı maddeyi satın alma, kabul etme, kullanma ve bulundurma TCK madde 191 kapsamında suçtur.


Metamfetamin Kullanma Cezası

Metamfetamin, sinir sistemini uyaran bir uyuşturucu madde türüdür. Kamuoyunda met olarak da bilinmektedir. Diğer uyuşturucu türleri olduğu gibi metamfetaminin ticareti ve kullanılması suçtur. Bu kapsamda metamfetamin kullanma cezası Türk Ceza Kanunu madde 191 içerisinde düzenlenmektedir. Buna göre met uyuşturucu cezası 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıdır. Buna ek olarak Türk Ceza Kanunu madde 191/10'a göre metamfetamini insanların toplu olarak bulunduğu alanlarda kullanma suçun ağırlaşmış halidir. Bu fıkra kapsamında metamfetamin kullanma cezası yarı oranda daha fazla olacaktır. Böylelikle met uyuşturucu cezası 3 yıldan 7,5 yıla kadar hapis cezası olacaktır.


Ekstazi Kullanma Cezası

Ekstazi, vücut sağlığına büyük zararları olan ve bağımlılık yapan sentetik bir uyuşturucu türüdür. Ekstazinin diğer uyuşturucu türleri gibi ticareti ve kullanılması suçtur. Ekstazi kullanma cezasına ilişkin hüküm Türk Ceza Kanunu madde 191'de yer almaktadır. Buna göre ekstazi kullanma cezası 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıdır. Türk Ceza Kanunu madde 191/10'a ekstaziyi insanların toplu olarak bulunduğu alanlarda kullanma suçun nitelikli halidir. Bu fıkraya göre ekstazi kullanma cezası 3 yıldan 7,5 yıla kadar hapis cezası olacaktır.

Ekstazinin cezası nedir? Türk Ceza Kanunu madde 191/1 ve 10. fıkraları uyarınca ekstazi kullanmanın cezası 2 yıldan 7,5 yıla kadar hapis cezasıdır. Dolayısıyla bu suç için verilecek asgari hapis cezası miktarı 2 yıldır.


Esrar Kullanma Cezası

Esrar, kenevir bitkisinden elde edilen bir uyuşturucu türüdür. Esrarın bir diğer ismi ise marihuanadır. Esrarın ticareti ve kullanımı diğer uyuşturucu türlerinde olduğu gibi yasaktır. Türk Ceza Kanunu madde 191'e göre esrar bulundurma ve kullanma suçtur. Buna göre esrar kullanma cezası 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıdır. Türk Ceza Kanunu madde 191/10 uyarınca esrar maddesini insanların toplu olarak bulunduğu alanlarda kullanma suçun, nitelikli halini oluşturacaktır. Bu fıkra gereğince esrarla yakalanmanın cezası 3 yıldan 7,5 yıla kadar hapis cezası olacaktır.


Kaç gram esrar satıcılığa girer?

Yargıtay kararlarına göre kişisel kullanım miktarını aşan uyuşturucu bulundurma fiili uyuşturucu ticareti suçunu oluşturmaktadır. Yargıtay içtihatlarına göre her bir uyuşturucu madde için günlük kullanım miktarı üzerinden yıllık kullanım sınırı hesaplanmaktadır. Bu yıllık kullanım sınırını aşan uyuşturucu bulundurma fiilleri de uyuşturucu ticareti suçunu teşkil etmektedir. Buna göre de esrar için günlük 2 gram üzerinden yıllık uyuşturucu miktarı hesaplanarak kişisel uyuşturucu kullanım sınırı belirlenmektedir. Sonuç olarak bir kişide 600-700 gramdan fazla esrar maddesi ele geçirilmesi failin uyuşturucu satmaktan yargılanmasına neden olacaktır.


İlk Kez Uyuşturucudan Yakalanmanın Cezası

İlk kez uyuşturucu bulundurma ve kullanmadan yakalanan kişi için Cumhuriyet Savcılığı kamu davası açmamaktadır. TCK madde 191/2'ye Cumhuriyet Savcılığı ilk olarak kamu davasının 5 yıl süreyle ertelenmesine karar verir. Ayrıca şüpheli hakkında Cumhuriyet Savcılığı TCK madde 191/3'e göre 1 yıl denetimli serbestlik tedbiri uygular. Bu denetim süresinde şüpheli hakkında bazı yükümlülüklere hükmolunur. Gerekli görülürse şüpheliye tedavi uygulanabilecektir.

5 yıllık erteleme süresi zarfında şüpheli denetimlere uymamaya ısrar eder veya tekrar kullanmak için uyuşturucu satın alırsa veya kullanırsa kamu davası açılacaktır. Bu durumda uyuşturucu kullanma bulundurma suçu ve cezası 2 yıl ile 5 yıl arası olacaktır. Ancak TCK Madde 191/5'e göre erteleme süresi içerisinde uyuşturucu maddeyi satın alan veya kullanan kişi hakkında 2. kez uyuşturucu kullanmadan adli işlem yapılmayacaktır. Sonuç olarak ilk kez uyuşturucudan yakalanmak 2023 kapsamında şüpheli hapis cezası almayacaktır.

Şüpheli hakkında verilen kamu davasının ertelenmesi kararı adli sicile işlemeyecektir. Bu nedenle şüpheli kişinin memur olmasında herhangi bir sakınca yoktur. Ancak şüphelinin memuriyet için gerekli olan diğer şartları da taşıması gerekmektedir.


2 Kez Uyuşturucudan Yakalanmanın Cezası

Türk Ceza Kanunu madde 191/5 uyarınca şüpheli tekrar uyuşturucu kullanma ve bulundurma suçunu işlerse şüpheli hakkında denetim ihlali sayılacak ve ayrı bir soruşturma ve kovuşturma konusu yapılmayacaktır. Bu nedenle şüpheli hakkında ilk kez uyuşturucudan yakalamanın cezası uygulanacaktır. Dolayısıyla uyuşturucu bulundurma veya kullanma şüphelisi için ikinci bir hapis cezası uygulanmayacaktır. TCK madde 191/7 uyarınca şüpheli yükümlülüklere uyar ve tekrar uyuşturucu bulundurma ve kullanma suçunu işlemezse kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilecektir. Böylelikle 2 kez uyuşturucudan yakalanmak 2023 kapsamında şüpheliler 1 kez cezalandırılacaktır. Kişiler ayrı bir uyuşturucu bulundurma ve kullanma suçu ve cezası almayacaktır.

Uyuşturucu kullanma ve bulundurma suçu ve cezası 2 yıl hapis cezası olduğu için bu suç için hükmün açıklanmasının geri bırakılması (hagb) kararı verilebilecektir. Şüphelinin hagb kararı alması halinde bu karar da adli sicile işlemeyecektir. (HAGB yazısına atıf yapılabilir)


3 Kez Uyuşturucudan Yakalanmanın Cezası

TCK madde 191/6 uyarınca 3. kez uyuşturucudan yakalanmanın cezası tek suç olarak değerlendirilecektir. Bu fıkraya göre uyuşturucu bulundurma ve kullanma nedeni ile kişi hakkında kamu davasının açılmasına karar verilirse, kişi hakkında tekrar kamu davasının açılması ertelenmesi kararı verilemez. Dolayısıyla şüpheli hakkında Cumhuriyet Savcısı kamu davası açılmasını talep edecektir. Kamu davasının sonucunda kişi suçlu bulunursa ceza 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıdır. 3. kez uyuşturucudan yakalanan kişi insanların toplu olarak bulunduğu bölgelere 200 metre yakın bir yerde bu suçu işlerse cezası yarı oranda artacaktır. Bu durumda TCK madde 191/10 uyarınca hapis cezası 3 yıl ila 7,5 yıl arasıdır. Sonuç olarak 3 kez uyuşturucudan yakalanmak 2023 cezası 2 yıl ila 7,5 arasında olacaktır.


4 Kez Uyuşturucudan Yakalanmanın Cezası

4 kez uyuşturucu bulundurma ve kullanma suçundan yakalanan kişi hakkında kamu davası açılabilecektir. Çünkü Türk Ceza Kanunu madde 191/6 kamu davasının açılamayacağını emretmektedir. Buna göre uyuşturucu bulundurma ve kullanma nedeni ile kamu davası açılırsa, o kişi hakkında kamu davasının açılması ertelenemez. Bu sebeple Cumhuriyet Başsavcılığı kamu davasını açma talebi ile iddianame hazırlayacaktır. Açılan dava sonucunda kişi suçlu bulunursa sanık hakkında ayrı bir hapis cezasına hükmolunacaktır. Dolayısıyla 4 kez uyuşturucudan yakalanmak 2023 cezası 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıdır. Kişi bu suçu insanların toplu olarak bulunduğu yerlere 200 metre yakın yerlerde işlerse ceza yarı oranda artacaktır. 4. kez Uyuşturucu Kullanma Bulundurma Suçu ve Cezası 3 yıldan 7,5 yıla kadar hapis cezasıdır.

Uyuşturucu bulundurma ve kullanma suçu ve cezası ile ilgili sorularınızı uzman avukatımız ile online görüşmede sormak için aşağıdaki bölümden randevu oluşturabilirsiniz.


Aşağıdaki bölümden ehliyetsiz araç kullanma ile ilgili uzman ceza hukuku avukatı ile online avukat görüşme randevusu oluşturabilirsiniz.12.056 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page