top of page

Uzaklaştırma Kararı Nasıl Alınır?

Güncelleme tarihi: 2 Mar 2023

Uzaklaştırma Kararı Nedir?

Şiddet uygulayan kişilerin şiddet mağduru olan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kişilerden uzaklaştırılması tedbiridir. Kamuoyunda evden uzaklaştırma olarak da bilinmektedir. Söz konusu karar 6284 sayılı Aileni Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında alınmaktadır. 6284 sayılı kanun madde 5/1 (b) bendi şiddet uygulayan kişinin müşterek konuttan veya bulunduğu yerden uzaklaştırılmasını düzenlemektedir. Bu kanun kapsamında kadınlar, çocuklar, aile bireyleri ve tek taraflı ısrarlı takip mağdurları korunmaktadır. Bahse konu karar mahkeme ve kolluk kuvvetleri tarafından verilen önleyici tedbir kararıdır. Dolayısıyla bir hüküm veya ceza niteliğinde olan bir karar değildir.Uzaklaştırma kararı kaç metre?

6284 sayılı kanunda ve ilgili mevzuatta uzaklaştırma kararının kaç metre olacağı belirtilmemiştir. Ayrıca mahkemeler de kararlarında bu şekilde bir uzaklık belirtmemektedir. Uzaklaştırma tedbiri ile şiddet mağdurunun şiddetten korunmasını amaçlanmaktadır.


Evden uzaklaştırma kararı ne zaman başlar?

Tedbir kararı şiddet uygulayan kişiye tebliğ edilmesi başlayacaktır. 6284 sayılı kanun madde 8/4 kapsamında tedbir kararı korunan kişiye ve şiddet uygulayan kişiye tebliğ edilir.


Evden Uzaklaştırma Nedir?

Şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kişiyi korumak için verilen tedbir kararıdır. 6284 sayılı kanun madde 2'ye göre şiddetin kapsamı geniştir. Buna göre fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü ya da ekonomik şiddet çeşitleri bulunmaktadır. Kanun kapsamında şiddet veya şiddet tehlikesi önlenmek istenmiştir.

Şiddet ihbarının alınmasından itibaren kolluk kuvvetleri mahkemeden şiddeti uygulayan kişi hakkında evden uzaklaştırma tedbiri talep eder. 6284 sayılı kanun madde 5/2 uyarınca gecikmesinde sakınca bulunan hallerde kolluk kuvvetleri de bu kararı verebilir. Ancak bu kararın ilk iş günü hakimin onayına sunulması gerekmektedir. Hakim 24 saat içerisinde onaylamadığı kararlar kendiliğinden ortadan kalkar. Evden uzaklaştırma tedbirini veren hakim aile mahkemesi hakimidir. Bu kararla beraber şiddet uygulayan kişinin şiddet mağduruna yaklaşması yasaktır. Şiddet uygulayan kişinin mağdura yaklaşması durumunda şüpheli hakkında zorlama hapsi uygulanacaktır.

Evden uzaklaştırma tedbirini ilgili, Bakanlık, Cumhuriyet Savcısı ve kolluğun isteme hakkı bulunmaktadır. 6284 sayılı kanun madde 8/2'ye göre söz konusu tedbirin süresi en fazla 6 aydır. Ancak bu sürenin uzatılması mümkündür. Aynı maddenin 3. fıkrasına göre tedbir kararı verilirken şiddetin uygulandığı konusunda delil veya belge aranmaz.


Uzaklaştırma Kararı Karşı Tarafa Nasıl Bildirilir?

6284 sayılı kanun madde 8/4 uyarınca kolluk görevlileri tedbir kararını şiddet uygulayan kişiye ve şiddet mağduruna tebliğ veya tefhim eder. Tedbir talebinin reddi kararı sadece şiddet mağduruna tebliğ edilir. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde kolluk görevlileri şiddet uygulayan kişiye derhal tutanakla tebliğ eder. Uzaklaştırma kararı tebliği işlemi sırasında kolluk görevlileri şiddet uygulayan kişiye zorlama hapsinin ihtarını yapar. Bir diğer ifade ile kolluk görevlileri şiddet uygulayan kişiye karara aykırı hareket etmesi halinde zorlama hapsi uygulanacağını ihtar eder.


Evden Uzaklaştırma Kararı Bitince Ne Olur?

Uzaklaştırma tedbiri bitince tedbir de kendiliğinden ortadan kalkacaktır. Ancak tedbir süresinin sona ermesi ile beraber şiddet uygulayan kişi şiddet mağdur/mağdurlarına yaklaşma hakkı bulunmaktadır. Fakat mahkeme şiddet tehlikesinin devam ettiğin düşünürse tedbir kararı süresini uzatır. Bu durumda şiddet uygulayan kişinin şiddet mağduruna yaklaşma yasağı devam edecektir. Bununla birlikte şiddet mağdurlarının uzaklaştırma kararının uzatılmasını isteme hakları bulunmaktadır. Mahkeme söz konusu talebi kabul ederse uzaklaştırma tedbiri uygulanmaya devam edecektir. Tedbir talebi reddedilirse uzaklaştırma tedbiri süre sonunda sona erecektir.


Evden Uzaklaştırılan Erkek Ne Yapmalı?

Hakkında uzaklaştırma tedbiri uygulanan erkeğin evden uzaklaştırma tedbiri için 6284 sayılı kanun madde 9 kapsamında itiraz hakkı bulunmaktadır. Ancak bu itirazını kararın tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde yapmalıdır. Evden uzaklaştırılan erkek bu itirazını aile mahkemesine yapmalıdır. İtiraz üzerine dosya bir sonraki numaralı aile mahkemesine gönderilmelidir. Söz konusu yerde aile mahkemesi tek daireli ise dosya asliye hukuk mahkemesine gönderilmelidir. Aile mahkemesi hakimi ile asliye hukuk hakimi aynı hakim ise dosya en yakın asliye hukuk mahkemesine gönderilecektir. Aynı maddenin 2. fıkrasına göre itiraz merci kararını 1 hafta içerisinde verecektir. Ayrıca itiraz üzerine verilen karar kesindir.


Evden uzaklaştırma kararı nasıl iptal edilir?

Uzaklaştırma kararının iptal edilebilmesi için evden uzaklaştırılan erkeğin karara itiraz etmesi gerekmektedir. Bununla birlikte mahkemenin de bu itirazı kabul etmesi şarttır. Böylelikle tedbir kararı iptal edilecektir.


Uzaklaştırma Kararına Uymama

Uzaklaştırma Kararına Uymama ile ilgili yaptırımlar 6284 sayılı kanun madde 13'de düzenlenmektedir. Bu tedbirine rağmen şiddet uygulayan kişi tedbir kararına aykırı hareket ederse aile mahkemesi hakim şiddet uygulayan kişi hakkında zorlama hapsi kararı verir. Bu zorlama hapsi süresi tedbirin niteliği ve aykırılığın ağırlığına göre üç günden on güne kadar olacaktır. Bu tedbir kararına aykırılığın her tekrarında hapis süresi on beş günden otuz güne kadar olacaktır. Fakat bu zorlama hapsi süresi altı aydan fazla olamayacaktır. Söz konusu aykırılık ayrı bir suç oluştursa bile bu hapis cezası uygulanacaktır


Uzaklaştırma Kararına Uymama Cezası Ne Kadar?

6284 sayılı kanun madde 13, uzaklaştırma kararına uymama cezasını belirlemektedir. Hakim tarafından verilen uzaklaştırma kararına uymama cezası 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsidir. Şiddet uygulayan kişi tekrar tedbir kararına aykırı hareket ederse bu süre on beş günden otuz güne kadar olacaktır. Ancak bu zorlama hapsi süresi altı ayı geçemeyecektir. Zorlama hapsi bir ceza değil, tedbir niteliğindedir. Bu sebeple adli sicile işlemeyecektir Ancak Ceza Güvenlik Tedbirleri İnfazı Hakkında Kanun madde 17'e göre zorlama hapsi ertelenemez.


Yalan Beyanla Evden Uzaklaştırma

Bir kişi şiddet mağduru olduğunu beyan ederse kişiyi korumak amacıyla uzaklaştırma tedbiri uygulanması mümkündür. 6284 sayılı kanun madde 8/3'e göre tedbir kararı verilmesi için herhangi bir delil veya belge aranmayacaktır. Kolluk kuvvetleri ve yargı organları söz konusu kanun maddesi nedeni ile kadının beyanını esas alacaktır. Bu sebeple yalan beyanla evden uzaklaştırma tedbiri uygulanabilecektir. Bu durum iftira ile evden uzaklaştırma olarak da bilinmektedir. Hakkında haksız yere evden uzaklaştırma kararı verilen ilgililer bu karara itiraz hakları bulunmaktadır. Ancak bu itirazlarını iki hafta içerisinde aile mahkemesine yapmalıdırlar. İtiraz üzerine verilen karar kesin olacağı için tedbir kararına başka bir itiraz mümkün olmayacaktır.


Evden Uzaklaştırma Kararına İtiraz

Aleyhine uzaklaştırma tedbiri uygulanan kişilerin bu karara itiraz hakları bulunmaktadır. Söz konusu itiraz 6284 sayılı kanun madde 9'a göre yapılmaktadır. Buna göre evden uzaklaştırılan kişi tedbir kararının tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde aile mahkemesine itiraz edebilir. Aile mahkemesinin bulunmadığı yerlerde itiraz, aile mahkemesi sıfatı ile görev yapan asliye hukuk mahkemesine yapılacaktır. İtiraz üzerine dosyaya bir sonraki numaralı aile mahkemesi bakacaktır. Aile mahkemesi o yerde bir tane ise asliye hukuk mahkemesi itiraz incelemesini yapacaktır. Söz konusu yerde aile mahkemesi hakimi ile asliye hukuk hakimi aynı kişi ise itiraza en yakın yerdeki asliye hukuk mahkemesi bakacaktır. İtiraza bakacak hakim incelemeyi bir hafta içerisinde yapmalıdır. İtiraz incelemesi sonucu verilen kararlar kesindir.


Uzaklaştırma Alan Baba Çocuğunu Görebilir Mi?

Kural olarak uzaklaştırma alan baba çocuğunu görebilir. Dolayısıyla uzaklaştırma kararı varken çocuğu görme mümkündür. Çünkü mahkeme kararında sadece babanın anneye yaklaşamayacağı belirtilmektedir. Ayrıca çocuğun üstün yararı ilkesi gereği babanın çocuğu görmesinde bir sakınca yoktur. Ancak uzaklaştırma kararında bu şekilde bir tedbir alınmışsa uzaklaştırılan baba çocuğunu göremeyecektir. Böyle bir karar olmadığında dahi baba çocuğunu görse bile eşine yaklaşamayacaktır.


Bununla beraber hakim çocukla kişisel ilişki kararı varsa bununla ilgili önleyici tedbir kararı alabilecektir. 6284 sayılı kanun madde 5/1 (ç) bendine göre hakim kişisel ilişkinin refakatçi eşliğinde yapılmasını, sınırlandırılmasını ve tamamen kaldırılmasına karar verebilir.


Uzaklaştırma kararı konusu ve aile hukuku konuları ile ilgili sorularınızı uzman aile hukuku avukatımıza sormak için aşağıdaki bölümden online avukat görüşme randevusu oluşturabilirsiniz.

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page