top of page

Vasiyet (Belirli Mal Bırakma) Nedir?Türk Medeni Kanunu m. 517/I: “Mirasbırakan, bir kimseye onu mirasçı atamaksızın belirli bir mal bırakma yoluyla kazandırmada bulunabilir.”

Vasiyet genellikle karşılıksız bir irade beyanıdır. Ancak, bir miras sözleşmesi yoluyla yapılabilirse, karşılıklı bir anlaşma içerebilir.

Vasiyet alacaklısı, miras bırakanın tüm mirasını değil, sadece belirli bir payını veya mülkiyetini mirasçılara bırakırken, dolayısıyla cüzi bir mirasçıdır. Bu nedenle, miras bırakanın ölümüyle birlikte, vasiyet edilen mal veya hak üzerinde doğrudan sahip olma hakkını elde etmez. Sadece mirasçılara karşı vasiyetin yerine getirilmesini talep etme hakkını elde eder. Aynı zamanda, mirasçılar gibi miras bırakanın diğer borçlarından sorumlu değildir.

Eğer miras bırakan, hayat sigortası poliçesi bedelini bir başkasına vasiyet etmişse, vasiyetin lehine yapıldığı kişi, genellikle mirasçılara karşı sigorta bedelinin doğrudan kendisine ödenmesini talep etme hakkına sahip değildir. Bunun yerine, sigorta bedelinin kendisine ödenmesi için doğrudan sigorta şirketine başvurabilir, bu da genel kuralın bir istisnasıdır.


Vasiyet Türleri Nelerdir?

  • Belirli Mal Vasiyeti 

Vasiyet edilen mal veya hak, bazen belirli bir şekilde veya dar anlamda ifade edilir, bu durumda "belirli mal vasiyeti" olarak adlandırılır. Miras bırakan, birden fazla seçenek sunup bunlardan birini vasiyet etmişse, bu "seçimlik vasiyet" olarak kabul edilir.

Vasiyetin konusu, tereke varlıklarından bağımsız olarak nitelik ve miktar olarak açıkça belirtilmişse, bu durumda "bir çeşit vasiyeti" söz konusudur. Bazen miras bırakan bu tür bir vasiyeti terekedeki belirli sınırlar içinde tutabilir, bu durumda "sınırlı çeşit vasiyeti" olarak adlandırılır.

Eğer vasiyet edilen mal veya hak tereke içinde bulunmuyorsa, bu durumda "tedarik vasiyeti" mevcuttur.

Türk Medeni Kanunu m. 517/III: “Bırakılan belirli mal terekede bulunmadığı takdirde, tasarruftan aksi anlaşılmadıkça, ölüme bağlı tasarrufu yerine getirmekle yükümlü olanlar borçtan kurtulurlar.

  • Alt Vasiyet 

Alt vasiyette, bir vasiyet alacaklısına kendisine yapılan vasiyetten başka bir vasiyeti yerine getirme borcu yüklenmektedir. 

  • Ön Vasiyet 

Yasal ya da mensup mirasçılar lehine miras paylarından ayrı olarak bir malvarlığı değerinin bırakılmasıdır.

  • Alacak Vasiyeti 

Mirasbırakan, başka bir kimseden olan alacağını vasiyet etmektedir. Lehine alacak vasiyeti yapılan kimse, mirasbırakanın ölümü ile alacağını elde etmeyip, vasiyet borçlusuna karşı, bu alacağın kendisine temlik edilmesine ilişkin bir talep hakkı kazanır. 

  • İbra Vasiyeti 

Mirasbırakanın, kendisine borçlu olan bir kimseyi, ölüme bağlı tasarrufla borcundan ibra etmesidir. 

  • İntifa Vasiyeti

Mirasbırakan, ölümünden sonrası için, terekesinin tümü ya da belirli bir kısmı üzerinde, üçüncü kişi lehine bir intifa hakkı kurulmasını vasiyet etmektedir. 

  • İrat Vasiyeti 

Ölüme bağlı tasarrufun, vasiyet alacaklısına, vasiyet borçlusu tarafından, belirli bir süre ya da hayat boyu, düzenli olarak bir miktar para ya da misli eşya verilmesi şeklinde dönemsel edimler olarak yapılmasıdır.
0 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

コメント


bottom of page