top of page

Vasiyetname Nasıl Düzenlenir?

Güncelleme tarihi: 13 Tem 2023

Vasiyetname düzenleme, bir kişinin hayatta olduğu dönemde kendi mal varlığı üzerinde sahip olduğu hakları, ölümünden sonra devam ettirebileceği bir yöntemdir. Vasiyetname belgesi, kişinin ölümünden sonra mal varlığının nasıl paylaşılacağına dair iradesini yazılı olarak ifade eder. Bu belge, kişinin kendi ölümünden sonra ne olacağına dair son isteğini belirleyen önemli bir belgedir. Vasiyetname düzenlemek, ölümden sonraki hukuki süreçleri kolaylaştırırken, kişinin son isteğine uygun şekilde mal varlığının dağıtılmasını sağlar.- Vasiyetnameler yazılı veya sözlü olabilir. Ancak, yazılı vasiyetnamelerin noter huzurunda veya iki şahit önünde düzenlenmesi gerekmektedir.

- Vasiyetname sahibi, vasiyetname düzenleme işlemi sırasında kişisel hürriyeti ile hareket etmelidir. Kişinin beyanlarının gerçekten kendi özgür iradesi ile yapılmış olduğunun kanıtlanması gerekmektedir. Vasiyetnamede belirtilen beyanlar gerçekten kişinin son iradesini yansıtmalıdır. Bu nedenle, beyanların açık ve anlaşılır bir şekilde ifade edilmesi önemlidir.

- Vasiyetnamede yer alan beyanların hukuka uygun olması gerekmektedir. Yani, kişi yasal sınırlar içinde kalarak, mal varlığını kime ve ne şekilde bırakacağına karar verebilir. Vasiyetnamede yer alan ifadelerin yoruma açık olmaması gerekmektedir. Beyanlar net ve açık bir şekilde ifade edilmelidir.

- Vasiyetnamede belirtilen paylaşım, kanunda belirlenen mirasçılık hükümlerine aykırı olmamalıdır.

- Vasiyetnamede yer alan ifadeler, açıkça iptal edilmedikçe ve değiştirilmedikçe geçerlidir.

Bu kuralların tamamı, vasiyetname düzenleme işlemi sırasında göz önünde bulundurulması gereken önemli unsurlardır.


Vasiyetnamede Kimler Yer Alabilir?

Türk Medeni Kanunu'na göre, vasiyetnamede kimlerin yer alabileceği belirli kurallara bağlıdır. Kanuna göre, vasiyetname sahibi, malvarlığı üzerinde tam tasarruf yetkisine sahiptir ve malvarlığına dair istediği kişiyi vasiyetnamede belirleyebilir.

Ancak, kanunun bazı hükümleri doğrultusunda belirli sınırlamalar vardır. Bunlar şöyledir:

- Ergin ve ayırt etme gücüne sahip olan herkes, vasiyetname yapabilir.

- Kanunda belirlenen ölçülere göre, bir kişi sadece yararlanıcısı olduğu malvarlığı üzerinde vasiyet yapabilir. Örneğin, borçları nedeniyle kişinin malvarlığına el konulmuşsa, bu malvarlığı üzerinde vasiyet yapamaz.

- Kanunda belirlenen kanuni mirasçıların haklarına saygı göstermek gerekmektedir. Vasiyetnamede, kanunun belirlediği mirasçılık hükümlerine aykırı bir paylaşım yapılması durumunda, vasiyetname hükümsüz sayılabilir.

- Vasiyetnamede, kamu düzenine ve ahlaka aykırı beyanlar yer alamaz. Yani, hukuka uygun olmayan beyanlar vasiyetnamede yer alamaz.

- Bazı kişilerin vasiyetnamelerden yoksun bırakılması mümkün olmayabilir. Örneğin, yasal velisi olan küçükler, vasiyetname yapamazlar.


Vasiyetname Ne Zaman Geçerli Hale Gelir?

Türk Medeni Kanunu'na göre, vasiyetname, vasiyetname sahibinin ölümünden sonra geçerlidir.

Vasiyetname, vasiyetname sahibinin ölümünden sonra geçerlidir. Vasiyetnamedeki hükümler, vasiyetname sahibi tarafından istediği zaman değiştirilebilir veya iptal edilebilir.

Dolayısıyla, vasiyetnamede belirtilen hükümlerin uygulanabilmesi için, vasiyetname sahibinin ölümü gerçekleşmelidir. Ancak, vasiyetnamedeki hükümler, ölümünden önce vasiyetname sahibi tarafından değiştirilebilir veya iptal edilebilir. Bu nedenle, vasiyetname sahiplerinin vasiyetname düzenleme işlemi sırasında dikkatli olması ve vasiyetnamedeki hükümleri ihtiyaca göre güncelleştirmesi önemlidir.


Vasiyetnamede Hatalı Bilgi veya İfade Bulunması Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Türk Medeni Kanunu'na göre, vasiyetnamede hatalı bilgi veya ifade bulunması durumunda, vasiyetnamedeki hükümlerin geçersizliği veya düzeltilmesi mümkün olabilir.

Vasiyetnamede yer alan hükümler, hukuka aykırı veya hatalı olduğu takdirde geçersizdir. Ancak, vasiyetnamedeki bir hüküm, diğer hükümlerden bağımsız olarak değerlendirilebilir.

Vasiyetnamedeki bir hüküm, açıkça hukuka aykırı olmadığı takdirde, hatalı bir ifade içerse bile yine geçerli olabilir. Hatalı bir ifade nedeniyle vasiyetnamede bulunan hükümlerin geçersizliği veya düzeltilmesi, mahkeme kararı ile yapılabilir. Mahkeme, hatalı ifadenin düzeltilmesi veya vasiyetnamedeki hükümlerin geçersizliğine karar verebilir.

Ancak, vasiyetnamedeki hükümlerin geçersizliği, vasiyetnamedeki diğer hükümlerin geçerliği konusunda etkili değildir.

Dolayısıyla, hatalı bir ifade veya bilgiye sahip olan bir vasiyetnamede, ilgili hükümlerin geçersizliği veya düzeltilmesi için mahkemeye başvurulması gerekebilir. Ancak, vasiyetnamedeki diğer geçerli hükümler, bu durumdan etkilenmez ve yine geçerli olacaktır.


Vasiyetnamede Varis Dışı Kişilere Mal Vermek Mümkün müdür?

Varis dışı kimseler, mirasçı sıfatını taşımayan ve vasiyetname ile hak sahibi yapılabilecek kişilerdir. Türk Medeni Kanunu'na göre, kanuni mirasçılar, yani miras bırakanın eşi, çocukları, torunları, anne ve babası gibi yakın akrabaları, mirasçı sıfatını taşıyan kişilerdir.

Türk Medeni Kanunu'na göre, vasiyetnamede varis dışı kişilere mal vermek mümkündür.

Vasiyetnamede varis dışı kişilere mal verilmesi, kanunun belirlediği sınırlamalara uyması koşuluyla mümkündür. Bu nedenle, vasiyetnamedeki hükümler, kanunun belirlediği zorunlu pay hakkına aykırı olamaz ve varislerin kanuni paylarını ihlal edemez. Bununla birlikte, kanuni payın dışında kalan miras payları üzerinde vasiyetnamede serbestçe tasarruf edilebilir.

Ayrıca, vasiyetnamedeki hükümler, "açıkça hukuka aykırı" olmamalıdır. Örneğin, vasiyetnamede bir suçun işlenmesi veya bir ahlak kuralının ihlal edilmesi için para veya mal verilemez. Bu durumda, vasiyetnamedeki ilgili hükümler hukuka aykırı sayılır ve geçersiz kabul edilir.

Sonuç olarak, Türk Medeni Kanunu'na göre, vasiyetnamede varis dışı kişilere mal vermek mümkündür, ancak kanunun belirlediği sınırlamalara ve zorunlu pay hakkına uyulması gerekmektedir.


Vasiyetname ve Aile Hukuku konuları ile ilgili uzman aile hukuku avukatı ile görüşmek için aşağıdaki bölümden hemen online avukat görüşme randevusu oluşturabilirsiniz.İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page