top of page

WhatsApp Yazışmaları Delil Olabilir mi?

Güncelleme tarihi: 15 Eyl 2023

Bu yazıda, Türk hukuk sisteminde whatsapp konuşmalarının delil olarak kullanılabilirliği hakkında genel bir değerlendirme yapılmıştır. Türk hukukunda, elektronik iletişimlerin delil olarak kabul edilmesi mümkündür. Durum böyle olmakla beraber, her halükarda bir yargısal faaliyete sosyal medya mesajları delil olarak sunulmadan önce avukata danışılması önem arz eder. Whatsapp konuşmaları da bu kapsamda değerlendirilebilir. Ancak, bu tür iletişimlerin delil olarak kullanılabilmesi için zorunlu unsur hukuka uygun elde edilmiş olmasıdır. Ayrıca aşağıdaki unsurların göz önünde bulundurulması gerekmektedir:

Gizlilik ve Kişisel Veriler: İletişimlerin delil olarak kullanılması, tarafların gizlilik haklarına saygı gösterilerek yapılmalıdır. Kişisel verilerin korunması ve hukuka uygun şekilde elde edilmiş olması önemlidir. Ayrıca ilgili Yargıtay kararlarında yazışmanın hukuka uygun sayılabilmesi için şu şartlar belirtilmiştir; Delil sunmak isteyen kişi, söz konusu whatsapp yazışmasının tarafı olmalıdır ve yazışma bizzat kendisi tarafından kayıt altına alınmalıdır.

Mahkeme Yönergeleri: Mahkemeler, iletişimlerin delil olarak kabul edilmesi konusunda yönergeler verebilir. Bu yönergeler, iletişimlerin nasıl sunulması gerektiği, hangi koşulların sağlanması gerektiği gibi hususları içerebilir. Sonuç olarak, Whatsapp konuşmaları Türk hukukunda delil olarak kullanılabilir, ancak bu durumun her davanın özel koşullarına göre değerlendirilmesi gerekmektedir.


WhatsApp Yazışmasının Sahte Olduğu İddia Ediliyorsa Ne Yapılmalıdır?

Eğer iletişimin sahte olduğu iddia ediliyorsa, iletişimin sahte olmadığının ispat edilmesi gerekebilir. İletişimin tarafların gerçek iletişimini yansıttığı, değiştirilmediği veya manipüle edilmediği kanıtlanmalıdır.


Hukuka Uygun Elde Edilmeyen Whatsapp Yazışmalarında Cezai Sorumluluk Nedir?

Yazışmanın hukuka aykırı şekilde elde edilmesi ve delil olarak kullanılması mümkün olmayıp, Türk Ceza Kanunu kapsamında da suç teşkil edebilecektir.

TCK 243. Maddede yer alan “Bilişim Sistemine Girme” suçunun meydana gelebilmesi için, kişiye ait internet yolu ile kullanılan herhangi bir dijital platforma, kişinin rızası olmaksızın girilmesi yeterlidir. Başka herhangi bir olgunun ve/veya vakıanın gerçekleşmesi gerekmeksizin, sadece sisteme rıza olmaksızın girilmesi ile bu suç işlenmiş olacaktır. Zira madde gerekçesinde de açıkça belirtildiği üzere; sisteme, hukuka aykırı olarak girilmesi yeterli olup, verilerin kullanılmamasın önemi yoktur. Sisteme, doğal olarak, haksız ve kasten girilmiş olması suçun oluşması için yeterlidir.”

Ayrıca Türk Ceza Kanunu’nun Özel Hayatın Gizliliğini İhlâl başlıklı 134. Maddesine göre; “Kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal eden kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Gizliliğin görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle ihlal edilmesi halinde, verilecek ceza bir kat artırılır. Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri hukuka aykırı olarak ifşa eden kimse iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur.” hükmüne amirdir.

Görüldüğü üzere Whatsapp kayıtlarının hukuka aykırı şekilde elde edilmesi ve özel hayatın gizliliğini ihlal etmesi halinde Türk Ceza Kanunu kapsamında cezai sorumluluk gündeme gelecektir.

Zaman Damgası: Whatsapp mesajlarının ve konuşmalarının zaman damgası taşıması, iletişimin tarihsel sıralamasının belirlenmesi açısından önemlidir. Zaman damgasının geçerli ve güvenilir olduğunun kanıtlanması gerekir.


WhatsApp Mesajları Hangi Davalarda Delil Olarak Kullanılabilir?

Eşler arasında yapılan WhatsApp yazışmalarında, eşlerden birinin diğerine hakaret ve tehdit içeren beyanları, boşanma ya da bu iddialara ilişkin ceza davalarında delil olarak mahkemeye sunulabilir. Whatsapp kayıtlarının ceza davasında delil olarak kullanılabilmesi için; yasal dayanağının olması, somut delillere dair kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı ve başka surette delil elde etme imkanının bulunmaması zorunludur.


WhatsApp Grup Konuşmaları Delil Sayılır Mı?

Grup konuşmalarının hukuka uygun şekilde elde edilmiş olması halinde delil olarak sunulmasında bir sakınca bulunmamaktadır. Ancak delili sunan kişi söz konusu whatsapp konuşmasının tarafı olmalı ve yazışma bizzat kendisi tarafından kayıt altına alınmalıdır.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2015 yılında verdiği bir onama kararında, çalışanın diğer çalışma arkadaşlarıyla WhatsApp üzerinden yöneticisi hakkında nezaket ve terbiye kurallarıyla bağdaşmayan ifadeler içeren nitelikteki yazışmaları nedeniyle iş akdinin yönetici tarafından feshedilmesini usule ve yasaya aykırı bulmuştur.

Çalışanlar arasında kurulan bir whatsapp grubu içerisindeki yazışmalara, işveren ya da işveren temsilcisinin bu grup içerisinde yer almadığı noktada doğrudan erişimi olmayan işverenin, yazışmanın tarafı olan çalışanların rızası olmaksızın eriştiğinin varsayıldığı ve bu yazışmalara hukuka uygun olarak eriştiğini ispatlayamadığının değerlendirildiği bunun da kişisel veri olarak değerlendirilen whatsapp yazışmalarının gizliliğinin ihlali olarak yorumlandığı söylenebilecektir.Yargıtay, grup içi konuşmaların gizli kalmasının esas olduğunu ve hukuka aykırı bir şekilde elde edilerek işverene ulaştırılan yazışmalar nedeniyle yapılan feshin haklı veya geçerli nedene dayandığının kanıtlanamadığını belirtmek suretiyle bozma kararı vermiştir. Yargıtay bu kararında ayrıca çalışanlar arasındaki yazışmaların mesai saatleri dışında olduğuna da dikkat çekmiştir. Dolayısı ile işçilerin iş akışını bozmadığı ve çalışmaların etkilemediği sürece bir grup kurmaları ve burada iletişim içinde olmaları yasak değildir.


Aşağıdaki bölümden bu konularla ile ilgili uzman online avukat görüşme randevusu oluşturabilirsiniz.

67 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page