top of page

Yazılı Yargılama Usulü Nedir?

Türk Medeni Hukukunda bir davada dilekçelerin verilmesi, delillerin incelenmesi, duruşmaların yapılması, davanın karara bağlanması gibi aşamaların tümüne yargılama usulü ismi verilmektedir. Görülecek olan dosyada bütün kurallar yargılama usulleri ile belirlenmektedir.

Yazılı yargılama usulüne göre görülen bir dava; dilekçelerin verilmesiyle başlamaktadır. Yani sırasıyla dava dilekçesi, cevap dilekçesi, cevaba cevap dilekçesi ile ikinci cevap dilekçesi mahkemeye ibraz edilir. İddia ve savunmanın genişletilmesi yasağı da tarafların ikinci dilekçelerini vermeleriyle sona erer. Yani davacı cevaba cevap dilekçesinden sonra; davalı taraf da ikinci cevap dilekçesinden sonra iddialarını değiştiremez ve savunmasını genişletemez. Bu hususun tek istisnası; karşı tarafın diğer tarafın iddialarını değiştirmesi veya savunmasını genişletmesi hususunda açık rızasının olmasıdır.


Yazılı Yargılama Usulüne Göre Yapılan Bir Yargılamada Aşamalar Nelerdir?

Dilekçeler teatisinin tamamlanmasından sonra ön inceleme duruşması gerçekleşir. Ön inceleme duruşmasına tarafların katılması zorunludur. Ön inceleme duruşmasında taraflar sulhe davet edilir ve uyuşmazlık konuları belirlenir.

Ön inceleme aşamasından sonra tahkikat aşaması başlar. Tahkikat aşamasında tarafların iddiaları, savunmaları ve getirdikleri deliller mahkemece incelenir. 

İncelemeler tamamlandığında ve mahkemece artık karar verilebileceği kanaatine ulaşıldığında tahkikat aşaması sona erer. Bunun ardından sözglü yargılama hususuna geçilir ve dosya hakkında karar verilir.Yazılı Yargılama Usulü Hangi Davalarda Uygulanır?


Yazılı Yargılama Usulü, aşağıdaki türdeki davalar için uygulanır:


  1. Ticaret davaları: Ticaret Kanunu'na tabi işlemlerden kaynaklanan davalarda yazılı yargılama usulü uygulanır.

  2. Borçlar hukuku davaları: Borçlar Hukuku'na dayalı alacak ve tazminat davalarında yazılı yargılama usulü kullanılır.

  3. İş hukuku davaları: İşçi-İşveren ilişkilerine ilişkin davalarda yazılı yargılama usulü uygulanır.

  4. Gayrimenkul hukuku davaları: Taşınmaz mal mülkiyeti, irtifak hakkı, sınırlı ayni haklar gibi gayrimenkul hukuku davalarında yazılı yargılama usulü kullanılır.

  5. Tazminat davaları: Zarar gören tarafın tazminat taleplerini içeren davalar yazılı yargılama usulüne tabidir.

  6. Aile hukuku davaları: Boşanma, velayet, nafaka gibi aile hukuku davalarında da yazılı yargılama usulü uygulanır
95 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

コメント


bottom of page