top of page

Yeni Evim Kampanyasının Finansman Desteği Detayları Belli Oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının birlikte gerçekleştirdiği Yeni Konut Finansman Programı’nın detaylarını düzenleyen Konut Finansman Programına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayınlandı. katkılardan ve esnek ödeme uygulamasından yararlanabilecek konut finansmanı sağlanabilecek konutlar, konut finansmanı katkılarından yararlanma şartları, Hazine katkısının kullandırılmasında uygulanacak vade, faiz ve kar payı oranları, azami konut ve finansman tutarları, ödeme planı uygulamaları gibi tüm detaylara açıklık getirilmiştir.


Finansman Desteği Sağlanacak Binalarda Aranan Şartlar Neler?

İlgili karar uyarınca daha önce satışa konu olmamış; yüklenicilerin mülkiyetinde olmak kaydıyla inşaatı % 100 oranında tamamlanmış konutlara, yüklenicilerin mülkiyetinde olan veya tamamlanınca mülkiyetinin yüklenicilere geçmesi şartıyla inşaatı devam eden konut projelerine, gerekli izinleri alınmış ve finansmanı kullandıracak bankalarla garanti sözleşmesi imzalanmış olması ve yüklenicilerin mülkiyetinde olan veya tamamlanınca mülkiyetinin yüklenicilere geçmesi şartıyla inşaatına başlanmamış konut projelerine, sağlanacak finansmanlara katkı sağlanabilecek.


5 Yıl Boyunca Katkı Sağlanan Binalar Sözleşmelere Konu Olamayacaktır

Karar kapsamında edinilen taşınmazların, finansmanı sağlayan bankanın talebi üzerine, bildirilen finansman tarihinden itibaren 5 yıl süreyle mülkiyetinin tescilden önce kazanılması halleri hariç devir ve mülkiyetin başkasına kazandırılamayacağı ve satış vaadine konu edilemeyeceği yönünde taşınmazların tapuda beyanlar hanesine şerh düşülecek.

Gayrimenkul Satış Vaadi sözleşmesi yapacak olanlar 5 yıllık süre dolana kadar yukarıda açıklanan işlemlerin yapılamayacağına dair sözleşmede hüküm bulundurmak zorunda olacaktır.


Kimler Konut Finansman Desteğinden Yararlanabilecek?

Program kapsamındaki katkılardan ve esnek ödeme uygulamasından 18 yaş ve üzerindeki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler yararlanabilecektir. Başvuran kişilerin bankacılık mevzuatı ve uygulama teamülleri kapsamında yeterli ödeme gücüne sahip olması gerekecektir, bu değerlendirme bankalarca yapılacak.

Kendisi, eşi veya 18 yaş altındaki çocuklarının konut tapusu sahipliği bulunanlar herhangi bir konut tapusunda %50 den fazla hissesi bulunanlar ve %50 den az olsa da birden fazla hissesi bulunanlar bu karar kapsamındaki katkılardan veya esnek ödeme uygulamasından yararlanamayacaktır. Konut dışında arsa, dükkan gibi herhangi bir gayrimenkul sahipliği olanlar uygulamadan yararlanabilecektir. Yukarıda açıklanan şartlar değerlendirilirken başvuran kişinin eş ve çocukları da değerlendirmeye girecektir.

Ayrıca programa başvuru yaptığı tarihten 1 yıl önceye kadar konut satışı yapmış olanlar veya hali hazırda TOKİ kredisi ödeyen kişiler de finansman desteğinden yararlanamayacaktır.

Programa başvurabilmek için kişini başvuru tarihinden 1 yıl önceye kadar en az 270 gün sigorta primini ödemiş olması şartı aranmaktadır.

Ayrıca hak kazanan kişilerin ilgili konutta 1 yıl ikametgahının bulunması zorunlu olacak


Bölgelere Göre Finansman Desteği Artacak

İstanbul'un 1'inci bölge, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla'nın 2'nci bölge, bunların dışındaki illerin de 3'üncü bölge olarak belirlendiği karar kapsamında finansman desteğin için bankalara başvuracak kişilerin azami net hane gelirleri birinci bölge için aylık 80 bin lira, ikinci bölge için 65 bin lira ve üçüncü bölge için 45 bin lira olarak belirlendi. Azami net hane geliri için konutun/konut projesinin olduğu bölge esas alınacaktır.


İlgili Düzenleme ile 15 Ay Vade ve Düşük Faiz Oranları ile Kredi Verilmesi Öngörülüyor

Hazine katkısının sağlandığı finansmanlar için 15 yıllık aylık eşit ödemeli plan uygulanacak, bu kapsamda, faiz/kar payı oranları 2 milyon liraya kadar olan finansman için yüzde 0,69, 2-4 milyon lira arasındaki finansman tutarı için yüzde 0,79, 4-5 milyon lira arasındaki finansman tutarı için de yüzde 0,99 olacaktır. Bu katkı da bankalar tarafından hesaplanacaktır.

Hazine katkısından yararlanmak isteyenler bankaya ayrıca talep edecek ve uygun bulunanlara hazine tarafından ilk üç yıldaki konut finansmanı taksit tutarının kişinin hane gelirinin yüzde 30’unu aşan kısmına kadar katkı sağlanacaktır.


Gayrimenkul değerleme uzmanları tarafından yapılacak değerlendirmede raporlanan konut değeri ve konutun satış tutarı her ikisi de birinci bölge için 9 milyon lirayı, ikinci bölge için 5 milyon lirayı, üçüncü bölge için 3 milyon lirayı geçmeyecek. Bu karar kapsamında kullandırılacak azami finansman tutarları gayrimenkul değerleme uzmanları tarafından yapılacak değerlemede raporlanan konut değerinin yüzde 90’ını geçmemek üzere, birinci bölge için 5 milyon lira, ikinci bölge için 3 milyon lira, üçüncü bölge için 2 milyon lira olacaktır.


Konu İle ilgili sorularınızı uzman avukatımıza sormak için aşağıdaki bölümden online avukat görüşme randevusu oluşturabilirsiniz.



İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page