top of page

Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası Nedir?

Güncelleme tarihi: 7 Ara 2022

Zorunlu mali mesuliyet sigortası (ZMMS) Karayolları Trafik Kanunu’nda düzenlenmiş zorunlu bir özel sigorta türüdür. KTK ‘nda ‘‘Geçerli teminat tutarları üzerinden zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan araçlar trafikten men edilir.’’ hükmü ile bu zorunluluk yaptırıma bağlamıştır. ZMMS ile amaçlanan ülkemizde her yıl 1 milyona yakın sayıda gerçekleşen trafik kazaları nedeniyle, üçüncü kişilerin uğrayacakları zararların daha kolay giderilebilmesi ve zarardan sorumlu olan motorlu araç işleteninin kaza riskine karşı ekonomik bakımdan korunmasıdır.


Aracıma çarpan aracın ZMMS’si olmadığını öğrendim. Ne Yapabilirim?

Kazaya karışan sigortasız araçların yol açtığı bedensel zararlar, kusur sigortasız araç sürücüsünde olsa bile, kusurlu tarafın ödeme yapmaması veya ödeme yapacak imkanının bulunmaması halinde güvence hesabından istenebilir. Zarar veren aracın tespit edilemediği durumlarda da güvence hesabı sayesinde zararın tazmini istenebilir.


ZMMS Yalnızca Aracımdaki Hasarı Mı Karşılar?

Zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamı sadece araç üzerinde oluşan hasarın karşılanması ile sınırlı değildir. ZMMS kapsamındaki teminatlar genel olarak sağlık giderleri teminatları, sürekli sakatlık teminatları, maddi zarar teminatları ve destekten yoksun kalma (ölüm) teminatı şeklinde sınıflandırılabilir. Bu teminatlar Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları ile belirlenmiştir ve hesaplamaları bu şartlara göre yapılmaktadır.

Sağlık giderleri teminatı, trafik kazasında zarar gören kişinin tedavi sürecinde sağlığını geri kazanabilmesi için yapılacak tedavi giderlerini kapsar. Mağdurun sürekli sakatlık raporu alana kadar tedavi süresince ortaya çıkan bakıcı giderleri, tedaviyle ilgili diğer giderler ile trafik kazası nedeniyle çalışma gücünün kısmen veya tamamen azalmasına bağlı giderler sağlık gideri teminatı kapsamındadır. Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan değişiklikle sigorta şirketlerinin bu konudaki sorumluluk kapsamı daraltılmış ve Sosyal Güvenlik Kurumu sorumlu tutuluştur. Böylece kaza sonucu bedensel zarara uğrayan kişilere karşı, tedavi giderlerinin tazmini, kazada kusurlu olan aracın sigorta şirketi yerine daha kısıtlı bir ödeme yükümlülüğü ile sorumlu olan Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılacaktır.

Sürekli sakatlık teminatları, kaza sonucu zarara uğramış kişilerin iyileşme sürecinde veya iyileşmesinin mümkün olmadığı durumlarda kişinin çalışamamasından veya gelecekte çalışma hayatındaki iş gücü kaybından kaynaklı olarak ekonomik hayatının tehlikeye düşmesi nedeniyle oluşan zararının tazmini için talep edilebilecek tazminatı kapsar. Geçici iş göremezlik süresi ve sürekli sakatlık oranının belirlenmesinden sonra ortaya çıkan ve tıbben gerekli olan sürekli bakıcı giderleri de bu teminat kapsamındadır. Söz konusu tazminat miktarlarının tespitinde sakat kalan kişinin bireysel özellikleri esas alınır.

Maddi zarar teminatı, trafik kazası sonucu kusursuz veya daha az kusurlu olan araçta meydana gelen hasar bedelini ve değer kaybını içerir. Kazada zarar gören aracın 2. el piyasasında değerinin düşmesi nedeniyle araçta değer kaybı meydana gelir ve kusurlu aracın sigorta şirketi bu değer kaybından sorumlu tutulur.

Destekten yoksun kalma (ölüm) teminatı, üçüncü kişinin ölümü dolayısıyla ölenin desteğinden yoksun kalanların destek zararlarını karşılamak üzere ödenecek tazminatı içerir. Bu tazminat desteğinden yoksun kalınan kişinin ve destek yoksun kalan kişilerin bireysel özellikleri dikkate alınarak belirlenir.


Güncel Teminat Limitleri Nelerdir?

Zorunlu mali mesuliyet sigortasının teminatları Hazine Müsteşarlığı tarafından standart olarak belirlenir. Kaza başına teminat limiti, sigortalanan motorlu taşıtın kusurlu bulunduğu kaza sonucunda üçüncü kişilerin uğradığı zararlar için temin edilebilecek en üst teminat limitini ifade eder. Bu limitler motorlu taşıtların türüne ve kullanım amacına göre değişmektedir. 17 Mayıs 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelikle bu limitler Temmuz 2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, maddi zararlar için teminat limiti araç başına 50.000 TL’den 100.000 TL’ye, kaza başına uygulanan teminat limiti ise 100.000 TL’den 200.000 TL’ye, kişi başına sağlık giderleri teminat limiti 500.000 TL’den 1.000.000 TL’ye yükseltildi.


Zorunlu mali mesuliyet sigortası hakkında uzman avukatımız online görüşmek, sorularınızı yöneltmek için hemen yer ayırtabilirsiniz.


Sigorta hukuku avukatı ile online avukat danışmanlık hizmeti kapsamında görüşmek için aşağıdaki butona tıklayabilirsiniz.104 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page