top of page

AVUKAT TUTMAK ZORUNLU MUDUR? 

Hukuki meselelerle ilgilenirken, birçok kişi "avukat tutma" ifadesini kullanmaktadır. Dilbilgisi kurallarına göre, "avukat tutma" ifadesi eksik bir ifadedir. Bir kişi hukuki sorunlarıyla ilgilenmesi için veya hukuki temsil sağlamak amacıyla bir avukatla iş birliği yapar. Bu iş birliği sırasında doğru ifade, "avukat ile çalışma" veya "avukat ile temsil edilme" şeklinde olmalıdır. Bu ifadeler, hukuki iş birliği eylemini daha açık ve doğru bir şekilde ifade eder. Sonuç olarak, "avukat tutma" ifadesi, dilbilgisel olarak yanlış bir ifade olmasına rağmen, halk arasında yaygın kullanılan bir terimdir. Bu yaygın kullanımdan dolayı yazımıza ulaşımın kolaylığı açısından “avukat tutma” ifadesi kullanılmıştır. Ancak biz yine de doğru kullanımın bu olmadığını belirtelim.


AVUKAT TUTMAK ZORUNLU MUDUR? 

Türk Hukuk sisteminde, mahkemede avukatla temsil zorunlu olmamakla birlikte, her bireyin kendi davasını kendisi takip etme ve savunma hakkı bulunmaktadır. Ancak, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nin "Dürüst yargılanma hakkı" başlıklı 6. Maddesinin 3. fıkrasının c bendine göre, avukatla temsil için gerekli maddi olanaklardan yoksun olanlar ve adaletin yerine gelmesi için bu temsilin gerektiği durumlarda, şüpheli veya sanık kendiliğinden atanacak bir avukattan ücretsiz olarak faydalanma hakkına sahiptirler. Bu avukat yardımı bir haktır ve Türk Hukuku'nda Anayasa tarafından güvence altına alınmıştır.

Avukat tutmanın faydaları arasında, avukatların hukuki bilgi ve deneyime sahip olmaları, hukuki stratejileri belirleme konusundaki uzmanlıkları, delillerin toplanması ve sunulmasında yardımcı olmaları, hukuki belge hazırlama konusundaki profesyonellikleri ve hukuki riskleri azaltma yetenekleri bulunmaktadır. Bu nedenle, avukatların yardımıyla yargılama süreci daha etkin bir şekilde yönetilebilir ve hukuki hakların korunması sağlanabilir.

Sonuç olarak, Türk Hukuk sisteminde avukatla temsil zorunlu olmasa da, avukat tutma hakkı bireyler için önemli bir imkandır ve adaletin sağlanması için etkili bir yol sunar. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Türk Anayasası, bu hakkı korumaktadır ve kişilere hukuki süreçlerinde daha güvende hissetmeleri için olanak sağlar.


AVUKAT TUTMANIN ZORUNLU OLDUĞU HALLER NELERDİR?

Türkiye’deki hukuk sisteminde zorunlu avukatlığın kapsamı yasayla tanımlanmıştır. Buna göre, yaşı küçük olanlar, kendini savunamayacak ölçüde malul, sağır ve dilsiz olan şüpheli, sanık veya müştekiler ile alt sınırı 5 yıldan fazla olan bir suçtan yargılanan şüpheli veya sanıkların; avukat tutmaları yahut bu dosyalara avukat atanması zorunludur. Avukat tutmaya maddi gücü yeterli olmayan vatandaşlar için Barolar tarafından ücretsiz avukat atanır. Bu tür davalarda avukat tutmak zorunludur ve avukat tutmanız şarttır; eğer avukat tutacak durumunuz yoksa dava dosyanıza Baro tarafından yetkilendirilen bir avukat atanır.


CEZA DAVALARINDA ZORUNLU AVUKAT TUTULMASI (ATANMASI) GEREKEN SUÇLAR NELERDİR?

 1. Şüpheli veya sanığın gözlem altına aliasing karma verilmesinden önce (CMK 74/2)

 2. Şüphelinin gözaltı sonrası Sulh Ceza Hakimliği sorgusu esnasında ( CMK 91/6 )

 3. Şüpheli veya sanık hakkında tutuklama istenildiğinde ( CMK 101/3)

 4. Şüpheli veya sanığın tutuklama süresinin uzatılması istenildiğinde (CMK 102/3 )

 5. Şüpheli veya sanık , 18 yaşını doldurmamışsa (CMK 150/2)

 6. Şüpheli veya sanık , kendisini savunamayacak derecede malulse (akıl hastalığı vb.)(CMK 150/2)

 7. Şüpheli veya sanık , sağır ve dilsiz ise  (CMK 150/2 )

 8. Şüpheli veya sanık alt sınırı 5 yıldan fazla hapis cezası gerektiren bir suç işlediğinde (CMK 150/3)

 9. Kaçak sanık hakkında duruşma yapılabilen hallerde (CMK 247/4 )

 10. Duruşma düzenini bozan sanığın duruşmadan çıkarılması halinde ( CMK 204/1)

 Alt Sınırı 5 Yıldan Fazla Hapis Cezası Gerektiren Suçlar NELERDİR?

 1. Kasten adam öldürme suçu (TCK md. 81, 82),

 2. Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçu (TCK md. 87/4),

 3. Nitelikli dolandırıcılık suçu (TCK md. 158),

 4. Zimmet suçu (TCK md. 247),

 5. Rüşvet suçu (TCK md. 252),

 6. Resmi belgede sahtecilik suçu (TCK md. 204/2),

 7. Yağma (Gasp) suçu (TCK md. 148, 149),

 8. Taksirle ölüme neden olma (TCK md. 85/2),

 9. İrtikap suçu (TCK md. 250/1 ve 2),

 10. Hileli iflas suçu (TCK m. 161). gibi suçlar bu suçlardan bazılarıdır.

Avukatlar, aldığı dava dosyasını ayrıntılı inceler, dava dosyasında önemli noktalara dair notlar alarak bu bilgileri müvekkili ile paylaşır. Dava dosyasında müvekkili lehine veya aleyhine yer alan her türlü bilgiyi müvekkiline aktarır. Her avukat bilir ki bir dava süreci kişinin temel hak ve özgürlüklerine doğrudan müdahaleyle sonuçlanabilecek bir süreç başlatır. Bu nedenle avukat-müvekkil ilişkileri karşılıklı bilgilendirme temelinde, şeffaf bir şekilde yürümelidir.

Avukatlık profesyonellik gerektiren bir meslektir. Mahkemelerde görülen işlemlerde tüm işler belli bir hukuki birikim çerçevesinde gerçekleştiği için bu tür işlerde profesyonel bir destek almak bireylerin yararına olacaktır. Bunun yanı sıra yasaya aykırı olarak yapacağınız küçük bir hata başınızı çok ağrıtabilir. Örneğin hatalı olarak düzenlediğiniz bir iş sözleşmesi sonrasında mantık olarak sizce haklı olsanız dahi yasalar önünde haksız gözükebilirsiniz. Hakkınızı yasal yoldan nasıl arayabileceğinizi, nasıl olumlu sonuçlar elde edebileceğinizi en iyi şekilde size avukatlar sağlayacaktır. Bir konuda haklı olduğunuzu düşünüyorsanız ve hakkınızı nasıl arayacağınızı tam olarak bilemiyorsanız, doğru adres bir hukuk bürosu olacaktır. Hukuk büromuz, savunma hakkını ve hak arama özgürlüğünü temin ederek yargılama sürecinde taraflara hukuki yardım sunmaktadır.

Avukatlar, aldıkları dava dosyalarını son derece detaylı bir şekilde inceleyerek, davanın tüm ayrıntılarını gözden geçirirler ve bu önemli bilgileri müvekkillerine ayrıntılı bir şekilde aktarırlar. Dava dosyasında yer alan müvekkil lehine veya aleyhine olan her türlü bilgiyi dürüstçe ve açık bir şekilde paylaşarak, müvekkillerinin tam olarak neyle karşı karşıya olduklarını anlamalarına yardımcı olurlar.

Avukatlık mesleği, büyük bir özen, uzmanlık ve hukuki bilgi gerektiren bir alandır. Mahkemelerde yürütülen işlemler, derinlemesine hukuki bilgi ve deneyim gerektiren karmaşık süreçler içerir. Bu nedenle, bir avukatın rehberliği ve profesyonel desteği, bireylerin dava süreçlerini etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur.

Ayrıca, hukuka aykırı yapılan küçük bir hata, ciddi sonuçlara yol açabilir. Örneğin, yanlış bir şekilde hazırlanan bir iş sözleşmesi, yasal olarak haklı olsanız bile size zarar verebilir. Haklarınızı nasıl savunmanız gerektiğini ve olumlu sonuçlar elde etmenin yolunu en iyi şekilde size avukatlar sağlayabilir.

Eğer bir konuda haklı olduğunuzu düşünüyorsanız ve haklarınızı nasıl koruyacağınızı bilmiyorsanız, konu hakkında bilgi almak için aşağıdaki bölümden online avukat görüşme randevusu oluşturarak uzman avukatımıza danışabilirsiniz.

313 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page