top of page

BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALAYAN İŞÇİLER DE KIDEM TAZMİNATLARINI ALABİLİR

Güncelleme tarihi: 26 Eki 2022

Günlük hayatta ise bu kural işverenler tarafından suistimal edilerek işçilerin kanundan doğan kıdem, ihbar tazminatı gibi haklarını elde etmesinin önüne geçilmektedir. Belirli bir sürede tamamlanıp bitecek nitelikte olmamasına rağmen işverenler işçileri belirli süreli sözleşme imzalamaya zorlamakta bunun sonucu olarak da sözleşme bitişinde işçiler kıdem tazminatlarını elde edememektedir. Ancak kanun bu suistimalin önüne geçmek için açıkça zincirleme şekilde kurulan belirli süreli sözleşmelerin belirsiz süreli kabul edileceğini düzenleyerek işçiyi korumayı amaçlamıştır.

Günlük hayatta ise bu kural işverenler tarafından suistimal edilerek işçilerin kanundan doğan kıdem, ihbar tazminatı gibi haklarını elde etmesinin önüne geçilmektedir. Belirli bir sürede tamamlanıp bitecek nitelikte olmamasına rağmen işverenler işçileri belirli süreli sözleşme imzalamaya zorlamakta bunun sonucu olarak da sözleşme bitişinde işçiler kıdem tazminatlarını elde edememektedir. Ancak kanun bu suistimalin önüne geçmek için açıkça zincirleme şekilde kurulan belirli süreli sözleşmelerin belirsiz süreli kabul edileceğini düzenleyerek işçiyi korumayı amaçlamıştır.

İş Kanunu’nda, iş sözleşmelerinin belirsiz süreli olarak yapılması esas kabul edilmiş ancak bazı şartların varlığı halinde belirli süreli olarak yapılabileceği düzenlenmiştir. Kanuna göre belirli süreli sözleşme yalnızca, belli bir işin tamamlanması veya belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi niteliği gereği süreye bağlı, belli bir sürede tamamlanıp bitecek işlerde yapılabilir. Niteliği gereği böyle bir işe ilişkin olmayan ve birden fazla kere uzatılan belirli süreleri sözleşmeler ise başından itibaren belirsiz süreli sayılır. Günlük hayatta ise bu kural işverenler tarafından suistimal edilerek işçilerin kanundan doğan kıdem, ihbar tazminatı gibi haklarını elde etmesinin önüne geçilmektedir. Belirli bir sürede tamamlanıp bitecek nitelikte olmamasına rağmen işverenler işçileri belirli süreli sözleşme imzalamaya zorlamakta bunun sonucu olarak da sözleşme bitişinde işçiler kıdem tazminatlarını elde edememektedir. Ancak kanun bu suistimalin önüne geçmek için açıkça zincirleme şekilde kurulan belirli süreli sözleşmelerin belirsiz süreli kabul edileceğini düzenleyerek işçiyi korumayı amaçlamıştır.

Zincirleme Şekilde Kurulan İş Sözleşmeleri ve Kıdem Tazminatı

Günlük hayatta bu sorun şu şekilde karşımıza çıkmaktadır:

  • İşçi ile 1 yıl veya daha kısa süreli iş sözleşmesi imzalanır.

  • Sözleşme bitişinden sonra işçinin SGK’dan çıkışı verilir.

  • Yeniden 1 yıl veya daha kısa süreli sözleşme imzalanır.

  • İşçinin işe girişi yeniden SGK’ya bildirilir.

  • Tüm bunlar zincirleme şekilde birden fazla yıl devam eder.

Böyle bir durumla karşı karşıya kalan işçi, işten tamamen ayrıldıktan sonra gerekli şartların varlığı halinde kıdem tazminatını talep edebilecektir. İşçi öncelikle arabuluculuğa başvuracak buradan da sonuç alamaması halinde de iş mahkemelerinde dava yoluyla alacağını talep edecektir. Yargılama sırasında mahkeme, zincirleme şekilde kurulan belirli süreli sözleşmelerine konu işin nitelik itibariyle belli bir işin tamamlanması veya belirli bir olgunun ortaya çıkması şeklinde olup olmadığını inceleyecektir. Nitelik itibariyle belirli süreli sözleşmelere konu yapılabilecek işler, genel olarak belirli bir sürede bitmesi öngörülen, o süre sonunda işin biteceği, inşaat işleri veyahut projelerdir. Bu işlerde belirli süreli sözleşmeler zincirleme şekilde kurulabilecektir. Buna aykırı olarak süreli şekilde kurulan sözleşmeler ise kanun gereği en başından beri belirsiz süreli sayılacaktır ve işçiler de belirsiz süreli sözleşme ile çalışan işçilerin kanundan doğan haklarını elde edebilecektir. Sizin de başınıza buna benzer bir hadise geldiyse siz de uzman avukatlarımızla iletişime geçerek kıdem tazminatı ve sair giderlerinizi işvereninizden alabilirsiniz.

Belirli Süreli İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Yenilenmemesi Hali ve Kıdem Tazminatı

Zincirleme şekilde kurulan belirli süreli sözleşmelere konu işler nitelik itibariyle belirli süreli olarak sözleşme yapılacak bir iş değilse, işçilerin sözleşmelerinin başından beri belirsiz süreli sayılacağına ve işçilerin buna bağlı haklarını elde edeceğine şüphe yoktur. Ancak belirli süreli sözleşmeye konu edilemeyecek bir işte henüz ilk yılın ardından sözleşme yenilenmezse ve sona ererse bu halde işçinin kıdem tazminatını talep edip edemeyeceği konusu gündeme gelecektir. Bu konuya ilişkin olarak da Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 03.10.2011 tarihli bir kararında; “…ihbar önelleri belirsiz süreli iş sözleşmeleri için öngörülmüş olup, davacı belirli süreli iş sözleşmesi ile çalıştığından ihbar tazminatı talebinin reddedilmesi isabetlidir. Kıdem tazminatında işçinin belirli ya da belirsiz süreli çalışması hak kazanma açısından önemli olmadığından, iş sözleşmesinin işveren tarafından yenilenmemesi haklı nedene dayanmıyorsa, bir yıllık kıdem koşulunu taşıyan davacıya kıdem tazminatının ödenmesi gerekir” şeklinde hüküm kurmuş ve belirli süreli sözleşmenin işveren tarafından haklı bir neden olmaksızın yenilenmemesi halinde de işçinin kıdem tazminatını alabileceği ifade etmiştir. Sizin de başınıza buna benzer bir hadise geldiyse siz de uzman avukatlarımızla iletişime geçerek kıdem tazminatı ve sair giderlerinizi işvereninizden alabilirsiniz.

İş Hukuku hakkında "İşten Çıkarıldım Geri Dönmek İstiyorum" ve benzeri konulardaki içeriklere ulaşmak ve İş Hukuku Avukatı ile online görüşme ayarlamak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz!
İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Comentarios


bottom of page