top of page

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Nedir?

Güncelleme tarihi: 13 Tem 2023

Destekten yoksun kalma tazminatı, 6098 sayılı Türk Boçlar Kanunu'nun 53. maddesinde düzenlenmiştir. Bu hükme göre ölenin desteğinden yoksun kalan kişilerin bu sebeple uğradığı kayıpların tazmin edilebilmesi için düzenlenmiş bir maddi tazminat davası türüdür.Destekten Yoksun Kalma Tazminatından Kimler Yararlanabilir?

Ölenin desteğinden yoksun kalanlar, ya ölüm anında ölenden fiilen destek alan kişilerdir; ya da ölenden ileride destek alması muhtemel kişilerdir. Birinci halde fiili destekten, ikinci halde farazi destekten söz edilmektedir. Örneğin: Babası ölen çocuk, kocası ölen kadın, ölüm nedeniyle onun desteğinden yoksun kalmıştır. Buna karşılık, çocuğu ölen baba, ileride ondan destek alması muhtemel kişidir. Birinci halde fiili destek, ikinci halde ise farazi destek söz konusudur.


Farazi Destek Nedir?

Fiili destek dışında, ölenin ölümü anında destek almayıp ileride destek alabilecek kişiler de bu tazminatı talep etme hakkına sahiptirler. Bunlar için farazi destek söz konusudur.

Farazi destek bir varsayıma dayanmaktadır. Yaşam deneylerimize göre, bir çocuk yetişerek, ana ve babasına destek olmaktadır. Haksız fiil bu desteğe engel olduğundan, yoksun kalınan farazi desteğin tazmin edilmesi gerekir.


Resmi Evli Olmadığım Eşim Vefat Ederse Destekten Yoksun Kalma Tazminatına Hak Kazanabilir Miyim?

Ölenden fiilen destek alanların başında kuşkusuz sağ kalan eş ve çocuklar gelir. Sağ kalan eş ölenle resmi evliliği olan eştir. Ölenin evlilik dışı yaşadığı kişilerin destekten yoksun kalma tazminatı talep edebilip edemeyeceği tartışmalıdır.

Hukukumuzda evlilik dışı yaşamın menfaate dayanmayıp, karı koca gibi süreklilik arz ettiği, özellikle imam nikahıyla yaşantının söz konusu olduğu hallerde destekten yoksun kalma tazminatının mümkün olduğu kabul edilmektedir. Ancak ölenin resmi evliliği yanında imam nikahı il yaşadığı diğer bir kadının bulunması halinde, her ikisinin de birlikte destekten yoksun kalma tazminatı talep etmesini kabul etmek mümkün değildir.


Destekten Yoksun Kalma Tazminatında Ölenin Çocukları Kaç Yaşına Kadar Destek Aldığı Varsayılır?

Ölenin desteğinden yoksun kalanlar arasında eşten sonra gelenlerin başında çocuklar vardır. Çocuklar ergin oluncaya, ergin olduktan sonra somut olayda eğitim ve öğretimi halen devam etmekte ise, eğitim öğretimi tamamlanıncaya kadar ya da sakat iseler ölen ana veya babasından destek almaya devam ederler. Bu nedenle ölüm halinde bunlar destekten yoksun kalma tazminatı talep edebilirler.


Mirası Reddetmeme Rağmen Destekten Yoksun Kalma Tazminatına Hak Kazabilir Miyim?

Destekten yoksun kalma tazminatı, ölenin yardımından yoksun kalanların şahsında doğan bir zarar olduğundan, mirasla ve mirasçılık sıfatı ile bir ilgisi yoktur. Bunun sonucu olarak destekten yoksun kalan kişi ölenin mirasçısı olduğu halde mirası reddetmiş olsa bile destekten yoksun kalma tazminatına hak kazanabilir. Bu hak mirasçılık sıfatında değil, destek olan kişinin ölümü nedeniyle onun gelir ve yardımından yoksun kalma ya da farazi destek olma olgusundan kaynaklanır.


Destekten Yoksun Kalma Zararı Nasıl Hesaplanır?

Destekten yoksun kalma tazminatının hesabı, ölüm olayı gerçekleşmeseydi ölenin muhtemel yaşama süresi, muhtemel çalışma ve destek olma süresi, destekten yoksun kalanların muhtemelen yaşama süresi, destek alabilme süreleri, gelir durumları gibi unsurlara bağlıdır. Bu anlamda olmak üzere, aşağıdaki unsurların göz önünde tutulması gerekir.

  • Ölenin yaşı ve ölmeseydi muhtemel yaşama süresi

  • Ölenin muhtemel çalışma süresi

  • Ölenin muhtemel çalışma süresi sonuna kadar gelirinden kendisine ayıracağı miktar

  • Destekten yoksun kalan kişinin muhtemel yaşama süresi ve destek alabileceği süre

  • Destekten yoksun kalanların sayısı ve her birine ölenden düşen destek oranı

  • Destekten yoksun kalan kişi sağ kalan eş ise, bunun evlenme şansı

  • Destekten yoksun kalma tazminatı peşin bir ödemeyi içerdiği, halbuki ölen kişi hayatta olsaydı bu ödemeleri toptan değil aylık gibi belirli aralıklarla ödeyeceği göz önünde tutularak peşin sermaye indirimi

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme Neresidir?

Destekten yoksun kalma tazminatı davası, davalının ikametgahının bulunduğu yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesinde açılır.


Destekten yoksun kalma tazminatı ve Sigorta Hukuku ile ilgili konuları uzman sigorta hukuku avukatı ile görüşmek için aşağıdaki bölümden online avukat görüşme randevusu oluşturabilirsiniz.


İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Kommentare


bottom of page