top of page

Ecrimisil Nedir?

Ecrimisil, haksız işgal tazminatı olarak da bilinen bir tazminat türüdür. Ecrimisil talep etmek için, mal sahibi olarak zilyet olmayan bir kişinin, malını haksız yere işgal eden kötü niyetli bir zilyetten talepte bulunması gereklidir. Hem taşınır hem de taşınmaz mallar için ecrimisil talep edilebilir. Ecrimisil talep edebilmek için, mal sahibinin haklı bir nedene dayanması, malı kullanan kişinin zilyet olması ve kötüniyetli bir şekilde hareket etmesi şarttır.


Ecrimisil Tazminatı Talep Etmenin Şartları Nelerdir?

1-İşgal nedeniyle bir zarar meydana gelmelidir.

2-Taşınır veya taşınmaz mal haksız bir şekilde işgal edilmelidir.

3-İşgal eden kötüniyetli olmalıdır.


Haksız İşgal Nedir?

Haksız işgal, başkasına ait bir malın haklı bir nedene dayanmaksızın ele geçirilip kullanılmasıdır. Bu eylem, hukuki açıdan haksız bir eylem olarak kabul edilir. Bir malın zilyetliği, mal üzerinde fiili bir şekilde tasarrufta bulunulup bulunulmadığına ve mal üzerinde fiili hakimiyetin kurulup kurulmadığına bağlı olarak belirlenir. Zilyetlik, malın fiili durumunu ifade eder ve malı kullanma veya elinin altında bulundurma durumuyla tesis edilir.


İşgal Edenin Kötü Niyetli Olması Ne Demektir?

Ecrimisil ödemesi gereken kişi, haksız ve kötü niyetli bir şekilde malı işgal eden zilyettir. Kötü niyetli zilyet, mal üzerindeki hakimiyetinin meşru bir hakka dayanmadığını bilen veya bilmesi gereken kişidir. Kötü niyetli işgalci, somut olayın özelliklerine göre mal üzerindeki zilyetliğinin bir hakkın varlığına dayanmadığını bilmesi gerekmektedir. Kanuni bir haktan veya sözleşmeden kaynaklanan ayni ya da şahsi haklar temelinde malın zilyetlik altında bulundurulması durumunda kötü niyet ve haksız işgal söz konusu olmayacaktır.


İşgal Nedeniyle Zarar Meydana Gelmesi Ne Demektir?

Ecrimisil talep etmek için, haksız işgal sonucunda bir zararın ortaya çıkmış olması gerekmektedir. Ancak, bazı durumlarda eşyanın tabiatı gereği zararın meydana geldiği açıktır.

Normal kullanma sonucu meydana gelen eskime şeklindeki olumlu zarar: Haksız işgal nedeniyle malı kullanan kişinin normal bir şekilde kullanması sonucunda malın eskimesi veya aşınması gibi olumlu zararlar ecrimisil talebinin kapsamını etkiler.

Kullanmadan doğan olumlu zarar: Haksız işgal sonucunda malın kullanılmaması nedeniyle meydana gelen olumlu zararlar da ecrimisil talebinin kapsamını etkiler. Örneğin, malın kiralanması veya başka bir şekilde gelir getirecek bir kullanımının engellenmesi durumunda ortaya çıkan zararlar bu kapsama dahil olabilir.

Malik ya da zilyedin yoksun kaldığı fayda (olumsuz zarar): Haksız işgal nedeniyle mal sahibi veya hak sahibi zilyetin yoksun kaldığı fayda veya değer kaybı, ecrimisil talebinin kapsamını belirler. Bu, malın kullanımı veya başka bir şekilde elde edilebilecek faydaların kaybı olarak ortaya çıkabilir.
10 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Comentarios


bottom of page