top of page

İdari Gözetim Kararına İtiraz

Güncelleme tarihi: 18 Eki 2022

İdari gözetim kararı özgürlüğü sınırlandıran bir kararken konu hakkında karar verici merciin valilikler, yani idare olması açıkça Anayasamıza aykırıdır.


İdari gözetim kısaca, hakkında sınır dışı kararı verilen ve kanundaki şartları sağlayan yabancılar hakkında verilen bir karardır. Hakkında İdari Gözetim kararı alınan yabancılar Geri Gönderme Merkezi adı verilen kapalı ve güvenlikli merkezlere alınırlar.


Yabancı hakkında idari gözetim kararının verilebilmesinin ilk şartı yabancı hakkında verilmiş bir sınır dışı etme kararı bulunmasıdır. Yabancı hakkında verilmiş bir sınır dışı kararı yok ise yabancı hakkında idari gözetim kararı verilmesi mümkün değildir. Ancak sınır dışı kararı alınan her yabancının da idari gözetim altına alınması mümkün değildir. İdari gözetim kararı verilebilmesi için belirli koşulların oluşması gerekmektedir. Bunlar şu şekildedir:

  • Kaçma ve kaybolma riski bulunan,

  • Türkiye’ye giriş veya çıkış kurallarını ihlal eden,

  • Sahte ya da asılsız belge kullanan,

  • Kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın Türkiye’den çıkmaları için tanınan sürede çıkmayan,

  • Kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından tehdit oluşturan yabancılar hakkında idari gözetim kararı verilebilir.

Yukarıda sayılan şartları sağlamayan yabancı hakkında idari gözetim kararı verilmesi kanuni olarak mümkün değildir. Ancak hemen belirtmek gerekir ki neredeyse sınır dışı kararı verilen her yabancı hakkında idari gözetim kararı da verilmektedir.


İdari gözetim kararı da tıpkı sınır dışı kararı gibi valilikler tarafından verilmektedir. İdari gözetim temel hak ve özgürlüklerden olan özgürlük ve güvenlik hakkını sınırlandıran bir işlemdir. Çünkü bu karar ile yabancı, bir merkeze hapsedilmektedir. Anayasamızın 19. maddesine göre herkes, kişi hürriyeti ve güvenliğine sahiptir. Bu hak ancak mahkemeler tarafından belirli şartlar ile sınırlandırılabilir. Yukarıda açıklandığı üzere idari gözetim kararı özgürlüğü sınırlandıran bir kararken konu hakkında karar verici merciin valilikler, yani idare olması açıkça Anayasamıza aykırıdır.


İdari gözetim kararına karşı şartların sağlanmaması üzerine her zaman sulh ceza hakimliğine itiraz edilebilir. Valilikler ayda bir idari gözetimin devamı konusunda değerlendirme yapması gerekmektedir. Her ay verilecek devam kararına karşı da yabancının itiraz hakkı saklıdır. İdarenin bu değerlendirmeyi yapmaması ise Anayasa Mahkemesi tarafından hak ihlali olarak kabul edilmiştir.


Yukarıda kısaca açıklanan idari gözetim kararı her ne kadar idari makamlarca alınan bir karar olsa da idare mahkemelerine değil sulh ceza hakimliklerine itiraz edilmesi gerekmektedir. Konunun özel önemi göz önüne alındığında sulh ceza hakimliklerine itiraz için alanında uzman avukatlardan yardım alınması itirazınızın olumlu sonuçlanması ve sürecin takibi açısından önem arz edecektir.


Yabancılar Hukuku hakkında "Mavi Kartlı Kütüğüne Kayıtlı Olup İnad Yolcu İşlemi Uygulananlar İçin İptal Davası Açma Hakkı" ve benzeri konulardaki içeriklere ulaşmak ve Yabancılar Hukuku Avukatı ile online görüşme ayarlamak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz!


İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page