top of page

Mavi Kartlı Kütüğüne Kayıtlı Olup İnad Yolcu İşlemi Uygulananlar İçin İptal Davası Açma Hakkı

Güncelleme tarihi: 18 Eki 2022

İNAD Yolcular (İnadmissible Passenger), bir ülkeye girmesine izin verilmeyen ve sınır polisi veya pasaport kontrol memurları gibi yetkililer tarafından kabul edilemez yolcular olarak sınıflandırılan kişilerdir. Bu yolcular hakkında yetkililer tarafından “Kabul Edilemez Yolcu Bilgilendirme Formu - Tutanağı” düzenlenir ve bu işlemle İNAD yolcu addedilen kişi onu getiren havayolu şirketine iade edilerek geldiği ülkeye eşyaları ile birlikte tekrar gönderilir. Siz de Mavi Kartlılar Kütüğüne kayıtlı eski bir Türk vatandaşı olarak bu işleme tabi tutuldunuz. Peki şimdi ne yapacaksınız?


Öncelikle, Mavi Kartlılar Kütüğüne kayıtlı olan ve çalıştıkları ülkelerde daha iyi yaşam şartlarına kavuşmak, ekonomik, sosyal ve siyasal haklardan yararlanmak amacı ile başka bir devlet vatandaşlığına geçen çıkma izni ile vatandaşlıktan ayrılan eski Türk vatandaşlarının ülkemizde yabancılarla aynı muameleye de tabi tutulmalarına engel olmak için gerekli yasal düzenlemeler Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesinde yer almaktadır. Hükme göre, ''Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve üçüncü dereceye kadar olan altsoyları, bu maddede belirtilen istisnalar dışında Türk vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yararlanmaya devam ederler.'' Yani hükümde yer alan 4 istisna hak(seçme ve seçilme, muafen araç veya ev eşyası ithal etme hakları, askerlik hizmetini yapma, bir kadroya dayalı ve kamu hukuku rejimine tabi olarak asli ve sürekli kamu hizmeti görevlerinde bulunma) haricinde esasen bu kişiler Türk vatandaşı olmanın sağladığı haklardan yararlanmaya devam edecektir. Buna rağmen, İNAD yolcu uygulaması ile ülkeye girişiniz engellendi ise yapılması gereken ilk iş uygulanan işlemdeki konu ve sebep unsurunun sakat olduğu ifade ederek dava açmaktır.


Nitekim, ülkeye girişi yasaklanan bu yolcular işin havaalanındaki yetkililer tarafından düzenlenen Kabul Edilemez Yolcu Bilgilendirme Formu – Tutanağında işlemin konusu ve açıklaması açıkça yer almak zorundadır. Genellikle KONU kısmında; ''Girişi Uygun Görülmeyen 15/1-c, AÇIKLAMA kısmında ise; ''Şahsın limanımız risk analiz personeli tarafından yapılan mülakatta girişi uygun görülmeyerek tarafımıza teslim edilen şahıs İNAD edilmiştir'' ifadesi yer alır. Ülkeye girişi engelleyen idari işlem olan bu tutanağın konu kısmında yer alan ve ülkeye alınmama işlemine dayanak gösterilen kanun hükmü aynen şöyledir;


“Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu

Vize verilmeyecek yabancılar:

Madde 15- (1) Aşağıda belirtilen yabancılara vize verilmez:


c) Kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından sakıncalı görülenler…”

Hükümden anlaşıldığı üzere yetkililerinin ülkeye girişinizin engellenmesinin sebebi; kamu düzeni ve güvenliği için vize verilemeyecek yabancılardan olmanızdır. Oysa, aynı Kanunun 12. maddesinde yer alan hükme göre bu nedene dayalı olarak işlem tesis edilmesi mümkün değildir. Anılan hüküm şöyledir;


Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu

“Vize muafiyeti:

Madde 12 - (1) Aşağıda sayılan yabancılardan Türkiye’ye girişte vize şartı aranmaz

ç) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında olduğu anlaşılanlar…”


Görüleceği üzere esasında mavi kart sahibi şahıslar ülkeye girişinde vize muafiyetine sahiptir. Bu nedenle de yetkililerce tesis edilen idari işleme dayanak gösterilen Kanun maddesinin size uygulanması mümkün değildir. Konu unsuru sakat olan bu işlemin açılacak dava ile iptal edilmesi gerekir.


Ayrıca açılacak davada öne sürülecek diğer bir husus ise, ülkeye girişinize izin verilmemesinin sebebi yetkililer tarafından; "kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından sakıncalı görülmesi" olarak belirtilmişse de sizin kamu düzenini ve güvenliğini bozan herhangi bir eyleminiz, davranışınız yahut bunların oluşumuna sebep verecek tavrınız olmamışsa ayrıca daha önce de birçok defa Türkiye'ye giriş yapmışsanız ve Türkiye'de de sabıkanız bulunmadığı gibi daha önce gözaltına dahi alınmışlığınız yoksa işlemin sebep unsurunun sakat olacağı açıktır. Zira ortada hiçbir veri bulunmaksızın, "kamu güvenliği" şeklindeki muğlak bir gerekçe ile ülkeye giriş hakkınızın engellenmesi hukuka aykırıdır.

BU DAVAYI KİME KARŞI, HANGİ SÜREDE VE NEREDE AÇACAKSINIZ?


Açılacak davada önce idareye başvurma şartı olmadan davalı İçişleri Bakanlığı olacak şekilde davanızı açabilirsiniz. Dava açma süreniz ise, genel dava açma süresi olan 60 gündür. Ayrıca bu davanın İdare Mahkemelerinde açılması gerekir. Yetkili mahkeme ise Ankara İdare Mahkemesidir.

Yabancılar Hukuku hakkında "İdari Gözetim Kararına İtiraz" ve benzeri konulardaki içeriklere ulaşmak ve Yabancılar Hukuku Avukatı ile online görüşme ayarlamak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz!İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page