top of page

Limited Ortağın Ortaklıktan Çıkarılma Halleri Nelerdir?

Güncelleme tarihi: 7 Ara 2022

Limited ortağın çıkarılma halleri ile ilgili Türk Ticaret Kanununda hükümler yer almaktadır. Peki limited ortağın çıkarılma halleri nelerdir? TTK md.640’a gore limited şirket ortağının iki yol ile ortaklıktan çıkarılması mümkündür. Birincisi şirket genel kurul kararı ile şirket ana sözleşmesinde ifade edilen sebepler ile ortaklıktan çıkarmadır. Diğeri ise haklı sebeplerin varlığı durumunda asliye ticaret mahkemesine ortaklıktan çıkarma davası açmadır. Bu iki yolla limited şirket ortaklığından ayrılma gerçekleşecektir. Bu yazımızda limited ortağın ortaklıktan çıkarılma halleri nelerdir sorusuna detaylı bir şekilde cevap arayacağız.


Limited Şirket Ortaklıktan Çıkarma Davası

Türk Ticaret Kanunu md. 640/3'de limited şirket ortağının haklı sebeple çıkarılması için dava açılabileceği düzenlenmiştir. Bir ortak hakkında çıkarma davası açılabilmesi için limited şirket genel kurulunun bu konuda karar alması gerekmektedir. Aksi halde mahkeme dava şartı eksikliği nedeni ile davayı reddedecektir. (Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2018/1551 E. , 2019/6613 K.). Ayrıca ortaklıktan çıkarma davası haklı sebebe dayanmalıdır.

TTK md.621'e göre ortaklıktan çıkarılma davası şirket genel kurulunun alacağı önemli kararlar arasındadır. Bu sebeple şirket genel kurulu nitelikli çoğunlukla ortaklıktan çıkarma davası açma kararı almalıdır. Buna göre limited şirket temsil edilen oyların en az üçte ikisi ve oy hakkı bulunan esas sermayenin tamamının salt çoğunluğu ile ortaklıktan çıkarma davası açabilir.

İki ortağın bulunduğu limited şirketlerde bir ortağın diğer ortak hakkında ortaklıktan çıkarma davası açma hakkı var mıdır? Yargıtay'ın uygulamasına göre bir ortağın diğer ortak hakkında ortaklıktan çıkarma davası açma hakkı bulunmamaktadır. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi söz konusu ortağın dava ehliyetinin olmadığına hükmetmiştir. (11. Hukuk Dairesi 2016/2664 E. , 2017/607 K.)


Limited Şirkette Ortaklık Kararıyla Ortaklıktan Çıkarma

Limited şirkette diğer ortaklıktan çıkarma yolu, şirket genel kurul kararı ile ortaklıktan çıkarmadır. Bu durumda şirket genel kurul kararı ile limited şirket ortağı ortaklıktan çıkarılmaktadır. Ancak bu kapsamda karar alınabilmesi için TTK md. 640/1 uyarınca ortaklıktan çıkarma hallerinin şirket ana sözleşmesinde düzenlenmesi gerekmektedir. Genel kurul kararı ile ortaklıktan çıkarma sebeplerinin haklı sebepler olması gerekmemektedir.

Ayrıca TTK md. 621 genel kurul kararı ile ortaklıktan çıkarma kararının önemli kararlar arasında olduğunu hüküm altına almıştır. Dolayısıyla bir ortak hakkında genel kurul kararı ile çıkarma kararı alınabilmesi için yukarıda ifade edilen nitelikli çoğunluk ile karar verilmesi gerekmektedir. Aynı maddenin 2. fıkrasına göre ortaklıktan çıkarma kararı ortaklıktan çıkarılan ortağa noter aracılığı ilde bildirilmelidir. Ortak oylamaya katılmış olsa bile ortağa noter aracılığı ile bildirim yapılması şarttır. Bu bildirimden itibaren 3 ay içerisinde ortağın söz konusu çıkarma kararı aleyhine iptal davası açma hakkı bulunmaktadır.


Limited Şirkette Mahkeme Kararıyla Ortaklıktan Çıkarma

Mahkeme kararı ile şirket ortağının ortaklıktan çıkarılabilmesi için şirketin haklı sebeple ortaklıktan çıkarma davası açması gerekmektedir. Bu dava ortaklıktan çıkarma davası olarak da bilinmektedir. Buna göre şirketin haklı sebeple ortaklıktan çıkarma davası açmak için genel kurul kararı alması gerekmektedir. Bununla beraber ortaklıkta çıkarma davasının şirket tarafından haklı sebebe dayanarak açılması gerekmektedir. Örneğin diğer ortaklar tarafından ortaklıktan çıkarma davası açılması mümkün değildir. Ayrıca limited şirket, şirket ana sözleşme ile haklı sebepleri sayabilir. Bu durumda genel kurul veya mahkeme sebebin haklı olup olmadığını inceleyemeyecektir.

Mahkeme somut olayın özelliklerine göre ortaklıktan çıkarma kararının haklı sebebe dayanıp dayanmadığını inceleyecektir. Haklı sebep genel olarak söz konusu ortağın şirkette ortak olarak kalmasının ortaklığı çekilmez kılmasıdır. Ortağın iflası, şirketteki görevlerini yapmaması, rekabet yasağını ihlal etmesi örnek olarak verilebilecek sebeplerdir. Ayrıca ortağın, ortaklığın ve ticaretin gereklerini yerine getirmemesi haklı sebep sayılabilecek diğer halleridir.

Son olarak, haklı sebeple ortaklıktan çıkarma davasının son care olması gerekmektedir. Ortaklıktan çıkarma davasından önce daha hafif yöntemlerle haklı sebepler ortadan kaldırılabiliyorsa bu yöntemler tercih edilmelidir.


Limited Şirkette Bir Ortağın Haklı Sebeple Şirketten Çıkarılması Nasıl Olur?

Limited şirkette bir ortağın haklı sebeple şirketten çıkarılması isteniyorsa öncelikle bu konuda genel kurulun dava açma kararı alması gerekmektedir. Bu dava limited şirket ortaklıktan çıkarma davası olarak bilinmektedir. Söz konusu karar genel kurulda nitelikli çoğunlukla alınmalıdır. Nitelikli çoğunluk temsil edilen oyların en az üçte ikisi ve oy hakkı bulunan esas sermayenin tamamının salt çoğunluğu ile ortaklıktan çıkarma davası açabilir.


Genel kurulun kararı üzerine şirket tüzel kişiliği ilgili ortak aleyhine asliye ticaret mahkemesine haklı sebeple ortaklıktan çıkarma davası açmalıdır. Mahkeme şirketin talebini haklı bulur ve kabul ederse hakkında dava açılan limited şirket ortağı ortaklıktan çıkarılacaktır.


Bu yazımızda limited ortağın ortaklıktan çıkarılma halleri nedir sorusuna cevap vermiş bulunmaktayız. Ortaklıktan çıkarma konusu ticaret hukuku deneyimi ve bilgisi gerektiren bir alandır. Bu nedenle ortaklıktan çıkarma işlemleri için mutlaka ticaret hukuku alanında uzman bir avukatla çalışmanız gerekmektedir.


Ticaret hukuku alanında uzman avukatımızla online görüşmek, sorularınızı yöneltmek için aşağıdaki yer ayırt butonundan hemen görüşme randevusu oluşturabilirsiniz.


Şirketler hukuku avukatı ile online avukat danışmanlık hizmeti kapsamında görüşmek için aşağıdaki butona tıklayabilirsiniz.13 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page