top of page

Ohal İlan Edilen Yerlerdeki Trafik Cezaları Siliniyor!

Güncelleme tarihi: 10 Tem 2023

Resmi Gazete’de 03.03.2023 tarihinde yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (“Kararname”) kapsamında, deprem meydana gelen illere yardım faaliyeti amacıyla giden araçlara yazılan trafik cezalarının iptal edileceği hükme bağlanmıştır. (03.03.2023 tarihli 32121 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 128 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi)

OHAL ilan edilen illerde meydana gelen depremlere ilişkin arama ve kurtarma ile diğer yardım faaliyetlerine katılmak üzere bu illerde bulunan veya bu illerle diğer iller arasında seyir halinde bulunan araçlar hakkında 06.02.2023 (bu tarih dâhil) tarihinden itibaren düzenlenen trafik cezalarının iptali düzenlenmiştir. (2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu (“KTK”) açısından araç; karayolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz ve özel amaçlı taşıtlar ile iş makineleri ve lastik tekerlekli traktörleri ifade eder.) İptal edilecek trafik cezaları türleri ise şu şekildedir:

  • KTK kapsamında araçlarda bulundurulması zorunlu gereçlerin bulundurulmaması,

  • Trafik işaret ve kurallarına uyma zorunluluğunun ihlali,

  • Taşıt kullanma sürelerine uyma zorunluluğunun ihlali halinde, trafik idari para cezalarına ilişkin karar tutanağı düzenlenmez, düzenlenmiş olanlar ise tebliğ veya tahsil edilip edilmediğine bakılmaksızın geri alınır. (Kararname m. 5/1)

Buna ilaveten, OHAL ilan edilen illerde 06.02.2023 (bu tarih dâhil) tarihinden bu maddenin yayımı tarihine kadar KTK’da düzenlenen tescil plakası üzerinden tespit edilen trafik kural ihlallerine ilişkin trafik idari para cezası karar tutanağı düzenlenmez, düzenlenmiş olanlar ise tebliğ veya tahsil edilip edilmediğine bakılmaksızın geri alınır. (Kararname m. 5/2)

Ayrıca Kararname, taşıtlar (KTK açısından taşıt; karayolunda insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan motorlu ve motorsuz araçları ifade eder) açısından da birtakım cezaların iptalini öngörmüştür:

  • Taşıtlara ilişkin 06.02.2023 (bu tarih dâhil) tarihinden itibaren bu maddenin yayımı tarihine kadar KTK’nın araçlara ait trafik ayırım işaretleri ve diğer işaretlere ilişkin hükümlerinin ihlali, idari para cezası karar tutanağı düzenlenmez, düzenlenmiş olanlar ise tebliğ veya tahsil edilip edilmediğine bakılmaksızın geri alınır. (Kararname 5/3)

Son olarak, yerleşim yeri OHAL ilan edilen iller olan kişilere ait araçlar ile 06.02.2023 (bu tarih dâhil) tarihinden sonra bu illerde bulunduğu belgelendirilen araçların, muayene sürelerinin 06.02.2023 tarihinden itibaren OHAL süresi sonuna kadar dolması halinde, araç muayene işlemlerini OHAL süresinin sona erdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde gerçekleştirme imkanı getirilmiştir.

  • Bu kapsama giren araçlara bu süre zarfında araçların muayenesine istinaden trafik idari para cezası karar tutanağı düzenlenmez, düzenlenmiş olanlar ise tebliğ veya tahsil edilip edilmediğine bakılmaksızın geri alınır. (Kararname m. 5/4)

Ohal ilan edilen yerlerdeki trafik cezaları ve afet hukuku konusu ile ilgili sorularınızı uzman avukatımıza sormak için aşağıdaki bölümden online avukat görüşme randevusu oluşturabilirsiniz.


Konu ile ilgili sorularınızı uzman avukatımıza yöneltmek için aşağıdaki bölümden online avukat görüşmesi yapabilirsiniz.3.840 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page