top of page

Karşı Vekalet Ücreti Nasıl Belirlenir?

Güncelleme tarihi: 13 Tem 2023Dava sonucunda verilen kararın bir sonucu olarak, kazanan taraf avukatı lehine hükmedilen karşı vekalet ücreti, davanın tamamlanması için ödenmesi gereken önemli bir masraftır. Karşı vekalet ücreti, davaya taraf olan kişinin avukatının ücreti olarak tanımlanabilir ve mahkeme tarafından hükmedilir. Ancak, bu ücretin miktarı ve ödeme şekli, dava sırasında yaşanan durumlara ve yasal düzenlemelere bağlı olarak değişebilir. Bu yazımızda, dava sonunda hükmedilen karşı vekalet ücreti hakkında detaylı bir inceleme yapılacaktır.


Karşı Vekalet Ücreti Nasıl Belirlenir

Karşı vekalet ücreti, avukatlık asgari ücret tarifesi üzerinden belirlenir. Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenen avukatlık asgari ücret tarifesi, avukatların ücretlerinin asgari düzeyini belirler. Karşı vekalet ücretinin hesaplanmasında, bu tarifenin dikkate alınması gerekmektedir.


Hangi Hallerde Mahkeme Tarafından Vekalet Ücretine Hükmedilir?

Dava sonunda mahkeme tarafından taraf lehine vekalet ücretine hükmedilebilmesi için ilk şart avukat ile temsil edilmektir. Diğer şart ise davanın kısmen veya tamamen taraf lehine sonuçlanmış olmasıdır. Bu iki şart birlikte sağlandığında, yani kendisini vekil ile temsil ettiren taraf lehine vekalet ücretine hükmedilebilmesi için kısmen ya da tamamen taraf lehine hüküm kurulmuş olmalıdır.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre taraf aleyhine vekalet ücretine hükmedilmesi için aleyhine hüküm verilmesi yeterlidir.

Ayrıca vekalet ücretinin hükmedilmesi için tarafların talebine gerek yoktur. Mahkeme re’sen vekalet ücretine hükmeder. Ayrıca kural olarak avukatın vekalet ücretinden feragat etmesi de mümkün değildir. Feragat için özel yetki almış olmak gerekir.


Birden Çok Vekille Temsil Edilme Durumunda Hükmedilecek Vekalet Ücreti Nasıl Belirlenir?

Bilindiği üzere Türk Hukukunda taraflar kendilerini diledikleri kadar avukat ile temsil ettirme hakkında sahiptirler. Ancak yargılama sonunda temsil ettirilen avukat sayısı kadar vekalet ücretine hükmedilmez. Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ nin 4. Maddesine göre, kendisini birden çok vekille temsil ettiren taraf lehine karar verilse dahi yalnızca bir vekalet ücretine hükmedilir.


Manevi Tazminat Davalarında Karşı Vekalet Ücreti Nasıl Belirlenir?

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre, Manevi tazminat davalarında avukatlık ücreti, hüküm altına alınan miktar üzerinden Tarifenin üçüncü kısmında belirtilen oranlar üzerinden belirlenir.

Davanın kısmen reddi durumunda, avukatlık ücreti belirlenirken, karşı taraf vekili yararına Tarifenin üçüncü kısmına göre hükmedilecek ücret, davacı vekili lehine belirlenen ücreti geçemez.

Manevi tazminat talebiyle açılan davanın tamamen reddedilmesi halinde tarifenin 2. Bölümünde belirlenen maktu vekalet ücretine hükmedilir.

Manevi tazminat talebinin, maddi tazminat veya parayla ölçülebilen başka bir değer ile beraber talep edilmesi halinde manevi tazminat talebi için vekalet ücreti ayrı bir kalem olarak hükmedilir.


Maddi Tazminat Davalarında Karşı Vekalet Ücreti Nasıl Belirlenir?

Maddi tazminat davalarında davanın tümden reddi halinde vekalet ücreti tarifenin ikinci kısım ikinci bölümündeki maktu ücret esas alınarak belirlenir. Ancak maddi tazminat davasının kısmen reddi halinde hükmedilecek vekalet ücreti talep edilen miktardan fazla olamaz.

Davanın usulen reddedilmesi halinde hükmedilecek vekalet ücreti belirlenirken de Avukatlık Kanunu 13. Maddeden yararlanılır.


Karşı vekalet ücreti konusu ve Sigorta Hukuku ile ilgili konuları uzman sigorta hukuku avukatı ile görüşmek için aşağıdaki bölümden online avukat görüşme randevusu oluşturabilirsiniz.
İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Yorumlar


bottom of page